Islamisering en vervreemding gaan hand in hand

Onder ruime persbelangstelling vond op vrijdag 30 mei de persconferentie plaats van het Vlaams Belang Gent omtrent de anti-islamiseringscampagne die in juni wordt gelanceerd.

Het Vlaams Belang wil er de nadruk op leggen dat de sluipende islamisering ook in Gent een feit is. Aan de hand van vele voorbeelden wees Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn, voorzitter van het Vlaams Belang in Gent, erop dat vervreemding en islamisering in Gent ook hand in hand gaan. Kamerlid Francis Van den Eynde had het vooral over de discussie in de Gentse gemeenteraad over het hoofddoekenverbod.

Er werd een concreet eisenpakket voorgesteld met verschillende actiepunten om de verdere islamisering van Gent tegen te gaan. Het Vlaams Belang Koepel Gent zal bovendien in de getroffen wijken niet minder dan 20.000 pamfletten onder het motto “Stop Islamisering van Gent!” verspreiden, waarbij senator Anke Van dermeersch en Vlaams parlementslid Johan Deckmyn centraal staan.

De bedoeling van de campagne is de Gentse bevolking duidelijk te maken dat de sluipende islamisering ook in Gent een rem vormt op de democratische verworvenheden van de Gentse bevolking.

Aansluitend op de persconferentie werd een symbolische actie gevoerd waarbij, in het gezelschap van een kameel en zijn traditionele begeleider, de aan het Belfort gelegen Poeljemarkt werd omgetoverd in “Halalmarkt“.

Zie bijlages voor de persmap en een document met voorbeelden van islamisering in Gent.

Dit filmfragment toont de hoogtepunten van deze actie.

Hierna volgt het eisenpakket tegen de islamisering in Gent:

1. Immigratiestop en inschrijvingsbeperking voor nieuwe vreemdelingen
2. Geen subsidiëring van de islam
3. Beperking van het aantal moskeeën en strenge regelgeving inzake de keuze van inplanting
4. Sluiting van radicale moskeeën
5. Uitzetting van fundamentalistische imams
6. Opvoeren van de strijd tegen islamextremisme en –terrorisme
7. Strenge aanpak schijnhuwelijken en uithuwelijken
8. Bevorderen van Nederlandstalige namen voor handelszaken en aankondigingen op de uitstalramen
9. Geen islamitische faciliteiten in het onderwijs
10. Verbod op rituele slachtingen
11. Hoofddoekenverbod voor ambtenaren (ook in het onderwijs)

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...