Is het Vlaams Belang nodig?

Het is wellicht niet de eerste maal dat je deze vraag hoort. Vooral de tegenstanders van het Vlaams Belang proberen aan de hand van deze vraag mensen aan het twijfelen te brengen. Volgens deze opponenten blijven wij roepen aan de zijlijn en is een stem voor het Vlaams Belang nutteloos, omdat we fundamenteel toch niets kunnen veranderen. Niets is echter minder waar!

Sinds de beruchte “zwarte zondagen” van 1988, en vooral van 1991, wachten onze tegenstanders bij verkiezingen steeds de resultaten van het Vlaams Belang met een visadempje af. Vergis je niet, dat is voor hen het allerbelangrijkste. Een bewijs hiervoor is de hoerastemming die in Vlaanderen heerste toen het Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 in de grote steden niet spectaculair vooruitging. Hoewel deze verkiezingen in Vlaanderen honderden extra lokale Vlaams Belang-mandatarissen opleverden, werden ze afgedaan als een nederlaag. Je moet het maar doen!

Daarnaast is er steevast het verwijt dat stemmen voor het Vlaams Belang toch niet helpt, omdat we toch niet aan de macht komen. Laat me even toe hier enkele kanttekeningen bij te maken.

Vooreerst helpt het wel degelijk om het Vlaams Belang te steunen, aangezien we duidelijk doorwegen op de politieke agenda. In Gent is het bijvoorbeeld het Vlaams Belang dat de discussie over de hoofddoekenproblematiek met succes op de politieke agenda heeft geplaatst! Het is trouwens net omdat het Vlaams Belang sterk ingeplant is in vele steden en gemeenten in Vlaanderen, dat men het niet aandurft om een beleid te voeren dat teveel tegen de programmapunten van het Vlaams Belang ingaat.

Het Vlaams Belang profileert zich trouwens niet alleen sterk op programmatisch vlak. Ook op het vlak van het algemene beleid laten we van ons horen. Dit nummer van “De Strop” is een themanummer over Gent als propere stad. Hoewel de paarse meerderheid in Gent ons wil doen geloven dat alles wel meevalt, is dit jammer genoeg niet waar. Vandaar ook dat het Vlaams Belang onlangs zelf de handen uit de mouwen stak om op het vlak van sluikstorten het beleid in Gent aan te klagen. Met succes trouwens! Na de Vlaams Belang-actie liet de Gentse schepen voor Leefmilieu immers weten dat het stadsbestuur in de komende maanden duidelijke bestraffende maatregelen zal nemen tegen sluikstorters en dat IVAGO 25 nieuwe personeelsleden zal aanwerven om aan deze problematiek tegemoet te komen.

Je ziet het, beste lezer, het Vlaams Belang blijft uw belangen verdedigen. Als je binnenkort nog eens de vraag te horen krijgt of het Vlaams Belang nog steeds nodig is, dan weet je alvast het antwoord: onvoorwaardelijk ja!

Johan Deckmyn

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...