Interview met Francis Van den Eynde in Het Laatste Nieuws

Grootschalig misbruik voor visum. Ontevreden ambtenaren van Vreemdelingenzaken bezorgen dossiers aan Vlaams Belang Brussel.

Schijnhuwelijken worden op grote schaal gebruikt om, via het systeem van de gezinshereniging, een visum voor ons land af te dwingen. Dat blijkt uit een selectie van 50 dossiers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) uit de periode 2003-2006. De dossiers belandden bij de kamerfractie van het Vlaams Belang. «Enkele ambtenaren willen niet langer meewerken aan het toedekken van overduidelijk misbruik. Ze vinden het te gortig worden en hebben ons gecontacteerd», zegt kamerlid Francis Van den Eynde.

«Visa worden keer op keer toegekend, zelfs na uitdrukkelijk negatief advies van onze ambassade in de landen van herkomst, soms zelfs voor veroordeelde mensenhandelaars en drugdealers», aldus Van den Eynde. Vaak zitten in de dossiers ook tussenkomsten van overwegend Franstalige politici, tot en met prins Filip toe.

Het Gentse kamerlid interpelleert minister Dewael deze week nog over de kwestie.

Luc Van der Kelen: Het feit dat schijnhuwelijken worden gebruikt om in ons land te kunnen blijven, was bekend. Maar dat het zo schaamteloos wordt gedaan en de dienst Vreemdelingenzaken zelfs in schokkende gevallen nog visa aflevert, doet toch wel vragen rijzen. Zo is er het verhaal van een Turkse vrouw, van wie de gezinshereniging met haar man in Duitsland geweigerd wordt wegens schijnhuwelijk. Ze besluit het dan maar in België te proberen. Ze scheidt en gaat enkele maanden later een nieuw schijnhuwelijk aan, deze keer met een Belg. Die doet niet eens de moeite om de schijn op te houden. Hij blijft gewoon bij zijn ex-vrouw en hun kind wonen. Volgens het verslag van de Belgische ambassade in Turkije weet de vrouw niets over haar nieuwe echtgenoot. Ze kende ook nauwelijks de getuigen, er was geen trouwfeest, niet eens een huwelijkskleed. Conclusie van de ambassade: negatief advies. Beslissing van de DVZ: visum verleend. Het gaat om een dossier uit begin 2005.

Einde carrousel
In een ander geval, van een Turkse vrouw met twee kinderen, stelt de ambassade klaar en duidelijk dat er sprake is van een huwelijkscarrousel. Het is haar tweede huwelijk, het derde van de man die zelf al in België is kunnen blijven door een schijnhuwelijk. Beslissing van de DVZ: visum verleend. Einde van de carrousel staat erbij als karige ’motivatie’ van de beslissing.

Er zijn ook andere dossiers, zoals dat van een Macedoniër in 2003. Hij wordt uitgewezen en naar het vliegtuig gebracht voor repatriëring, maar op de luchthaven weigert hij. ’Vliegangst’. Een jaar later, de man is nog altijd in België, vraagt hij een visum aan om humanitaire redenen. Veroordelingen zijn soms geen beletsel om toch in ons land te kunnen blijven. Ter illustratie het geval van een Russische man, veroordeeld wegens (lucratieve) mensenhandel tot vier jaar cel met uitstel en een boete. Een maatregel ter verwijdering uit het rijk is niet noodzakelijk, schrijft de toenmalige procureur-generaal in 2003.

Zelfde dag geboren
Een recent dossier is dat van een vrouw met zeven kinderen, die haar echtgenoot achterna wil naar België. De vrouw weet niet waarom haar man is gevlucht. Hij werd lastig gevallen omdat hij de hele dag de koran las, stelt het verslag van de ambassade. De zeven kinderen blijken allemaal dezelfde geboortedag te hebben. Het vergemakkelijkt hun verjaardagsfeest, is de uitleg. Twee van de kinderen werden een jaar later pas aangegeven bij de gemeenten. Het waren meisjes, het was minder belangrijk om ze aan te geven, vond de vader. Beslissing van de DVZ: onvoldoende elementen tegen, visum verleend.

In twintig van de vijftig dossiers zitten politieke tussenkomsten. Vooral Franstalige politici laten zich niet onbetuigd: senaatsvoorzitster Lizin, minister Flahaut, vice-premier Onkelinx, partijvoorzitster Milquet, minister-president Di Rupo, tot prins Filip toe. Het zijn niet van de minste figuren. «Men kan zich toch afvragen hoe mensen, die hier niet eens wonen, er eenvoudigweg in slagen de top van het land in beweging te zetten voor hun dossier», aldus Van den Eynde.

Visa worden keer op keer toegekend, zelfs na uitdrukkelijk negatief advies van onze ambassade in de landen van herkomst, soms zelfs aan veroordeelde mensenhandelaars en drugdealers.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...