Infovergadering nieuwbouw Lokaal Dienstencentrum ‘De Waterspiegel’

Hedenavond werd voor de bevolking van de omgeving van de Meulesteedsesteenweg een infovergadering belegd omtrent de nieuwbouw van een nieuwe Lokaal Dienstencentrum ‘De Waterspiegel’ van OCMW Gent.

Fractievoorzitter Christian Bauwens ging poolshoogte nemen, daar ons een open brief van de ‘Vrienden van Meulestede’ was toegekomen. Dit actiecomité vroeg om verduidelijking en inspraak.

Bij de voorstelling door de OCMW-voorzitter van dit project en de vragen die nadien gesteld werden door het actiecomité, bleek dat er uiteindelijk goede wil was van beide kanten.

Het is en blijft echter een oud zeer dat de communicatie van de stad Gent naar zijn bevolking toe, bij ingrijpende projecten, steeds gebeurt als er eigenlijk in de praktijk bijna geen inspraak meer mogelijk is. Publieke hoorzittingen nodigen ook niet direct uit om het woord te nemen als men tegenover een panel van ‘rechtvaardige rechters’ staat.

Zou het niet beter zijn mocht bij dergelijke projecten een stedelijke ambtenaar steeds ruim op voorhand ter plekke gaan om met de bevolking (kleinschalig, per straat, per appartementsblok, enz.) te overleggen en de initiële plannen op begrijpelijke manier voor te stellen?

De ambtenaar kan de inbreng van de bevolking (die immers het best geplaatst is wegens het feit dat zij daar wonen en weten welke de lokale pijnpunten en verzuchtingen zijn) dan meenemen naar de studiediensten en/of studiebureaus die de uiteindelijke realisatie bewerkstelligen.

Dit zou volgens ons pas meerwaarde geven en een hoop onnodige burgerlijke frustraties anticiperen. Men zou aldus van een echte democratische reflex van het stadsbestuur kunnen spreken, daar waar de meeste Gentenaars maar al te dikwijls verwijzen naar ‘de Ivoren Toren’ van waaruit beslissingen genomen worden zonder degelijk overleg met de bevolking. Met dikwijls een onnodige ontevredenheid tot gevolg.

Tot slot. Eind september begint de bouw van ‘De Waterspiegel’ en we zijn er zeker van dat de buurtbewoners die actief zijn binnen het huidige LDC De Muide, in dit nieuwe gebouw vanaf 2010 ook hun gading zullen vinden! Van harte welkom!

Hedenavond werd voor de bevolking van de omgeving van de Meulesteedsesteenweg een infovergadering belegd omtrent de nieuwbouw van een nieuwe Lokaal Dienstencentrum ‘De Waterspiegel’ van OCMW Gent.

Fractievoorzitter Christian Bauwens ging poolshoogte nemen, daar ons een open brief van de ‘Vrienden van Meulestede’ was toegekomen. Dit actiecomité vroeg om verduidelijking en inspraak.

Bij de voorstelling door de OCMW-voorzitter van dit project en de vragen die nadien gesteld werden door het actiecomité, bleek dat er uiteindelijk goede wil was van beide kanten.

Het is en blijft echter een oud zeer dat de communicatie van de stad Gent naar zijn bevolking toe, bij ingrijpende projecten, steeds gebeurt als er eigenlijk in de praktijk bijna geen inspraak meer mogelijk is. Publieke hoorzittingen nodigen ook niet direct uit om het woord te nemen als men tegenover een panel van ‘rechtvaardige rechters’ staat.

Zou het niet beter zijn mocht bij dergelijke projecten een stedelijke ambtenaar steeds ruim op voorhand ter plekke gaan om met de bevolking (kleinschalig, per straat, per appartementsblok, enz.) te overleggen en de initiële plannen op begrijpelijke manier voor te stellen?

De ambtenaar kan de inbreng van de bevolking (die immers het best geplaatst is wegens het feit dat zij daar wonen en weten welke de lokale pijnpunten en verzuchtingen zijn) dan meenemen naar de studiediensten en/of studiebureaus die de uiteindelijke realisatie bewerkstelligen.

Dit zou volgens ons pas meerwaarde geven en een hoop onnodige burgerlijke frustraties anticiperen. Men zou aldus van een echte democratische reflex van het stadsbestuur kunnen spreken, daar waar de meeste Gentenaars maar al te dikwijls verwijzen naar ‘de Ivoren Toren’ van waaruit beslissingen genomen worden zonder degelijk overleg met de bevolking. Met dikwijls een onnodige ontevredenheid tot gevolg.

Tot slot. Eind september begint de bouw van ‘De Waterspiegel’ en we zijn er zeker van dat de buurtbewoners die actief zijn binnen het huidige LDC De Muide, in dit nieuwe gebouw vanaf 2010 ook hun gading zullen vinden! Van harte welkom!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...