In Gent pleegt het Vlaams Belang heiligschennis

De populariteit van de Poolse paus was dermate groot dat de bedevaarders in de Heilige Stad het n.a.v. zijn begrafenis nodig vonden om op het Sint-Pietersplein “subito santo” te scanderen. Onmiddellijk heilig verklaren dus.

Sinds enkele jaren hebben de Gentse media, maar ook die van gans Vlaanderen, rond Beke een dermate grote mythe geweven dat, nu hij weggaat, zij rond hem hetzelfde spreekkoor aanheffen. Zij hebben hem als het ware heilig verklaard (merkwaardig voor een militant vrijzinnige) en proberen hem aan de openbare mening te verkopen als een mengeling van Onze-Lieve-Heer en Sinterklaas.

De Gentse CD&V en haar N-VA-aanhangsel, die zoals al de Vlaamse Christen-democraten nooit in enige viriliteit uitblonken, legden zich daar bij neer. Hun lijsttrekker, “de onbekende soldaat” Filip Van Laeken, gaat dan ook de verkiezingen in met als voornaamste verhaal: “het beleid van Beke was goed maar het kan beter”. Gevolg: De CD&V wordt in Gent door de media omwille van haar “constructieve houding” gewaardeerd en geknuffeld.

Het Vlaams Belang daarentegen, dat conform zijn ketterse tradities aan dit spel niet meedoet, wordt nog meer dan vroeger door diezelfde media naar de morele brandstapel van de weldenkenden verwezen. Bij de vele zonden die wij in de loop der jaren gepleegd hebben, wordt nu immers heiligschennis t.o.v. Beke toegevoegd. Erger kan bijna niet.

De Standaard van maandag 2 oktober benadrukte dan ook dat in Gent alleen het Vlaams Belang Beke durft aan te vallen en dat wij, voor wie naar ons luistert, geen spaander van zijn beleid heel laten. Ik moet deemoedig bekennen dat dit laatste wel degelijk met de waarheid strookt. Maar is het onze schuld dat: – tijdens de laatste legislatuur het inkomen dat Gent uit belastingen haalt met niet minder dan 60% is gestegen. – een belasting op bedrijfsvestigingen werd ingevoerd en de belasting op motoren en machines drastisch werd verhoogd. – de onroerende voorheffing steeg van 1,175 naar 1,450 opcentiemen en de aanslagvoet op de personenbelastingen steeg van 5,6% naar 6,9%. – er in 2005 een sterke stijging was van diefstallen uit woningen (+15%), van diefstallen van bromfietsen (+38%), van diefstallen van fietsen (+27%) en van de tasjesroof (+73). – ook straatroof in 2005 naar omhoog ging. 283 gevallen tegen slechts 259 in 2004. – 12,9% van de Gentse beroepsbevolking werkloos is (in Vlaanderen is dat 8,3%). – Gent de kampioenstitel haalde in het aantal leefloongerechtigden. – het aandeel slechte woningen in Gent het hoogst is in Vlaanderen. Volgens een studie uitgevoerd door het stadsbestuur blijkt dat in de 19e eeuwse gordel meer dan de helft van de woningen in aanmerking komt voor onbewoonbaarverklaring. – 8000 mensen in Gent op een sociale woning wachten en het stadsbestuur er de laatste 6 jaar slechts een goede 500 heeft bijgebouwd, terwijl er 2000 beloofd waren. – enz…enz…

Kortom de normen van een aantal media om iemand heilig te verklaren zijn de onze niet en wij zullen dit luidop blijven zeggen, ook al worden we daarvoor eens te meer in de ban van hun progressieve clubjes geslagen. Om ketters te eindigen parafraseren wij Martin Luther: “Wij protesteren, we kunnen niet anders”.

Francis Van den Eynde

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...