In Gent: 1 op 3 ongevallen met vluchtmisdrijf

Burgemeester Beke gaf naar aanleiding van een schriftelijke vraag van Ortwin Depoortere de cijfers van het aantal vluchtmisdrijven in Gent vrij.

Daaruit blijkt dat bij meer dan een derde van de ongevallen de dader vluchtmisdrijf pleegde. In 2003 waren er 2203 vluchtmisdrijven (38,2% van het totaal aantal ongevallen) waarvan 1997 vluchtmisdrijven met stoffelijke schade en 206 vluchtmisdrijven met gewonden. In 2004 steeg dit tot 2363 (37,44% van het totaal) waarvan 2150 (met stoffelijke schade) en 213 (met gewonden). In 2005 liepen de cijfers nog op: 2386 vluchtmisdrijven (37,66% van het totaal) waarvan 2199 (stoffelijke schade) en 187 (met gewonden).

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat heel wat mensen geen aangifte meer doen indien hun auto enkel stoffelijke schade heeft opgelopen en de dader vluchtmisdrijf gepleegd heeft. Vooral de grote invalswegen van en naar Gent (Kortrijksesteenweg, Dendermondsesteenweg, Brusselsesteenweg, Antwerpsesteenweg en Brugsesteenweg) blijken het meest gevoelig.

Het Vlaams Belang besluit uit de cijfers dat de politie een prioriteit moet maken van gerichte controles op de grote invalswegen. Ook het idee dat burgers via elektronische weg snel en efficiënt aangifte kunnen doen bij o.a. vandalisme aan auto’s, zou ook bij ongevallen met stoffelijke schade zijn nut kunnen bewijzen.

Francis Van den Eynde
Fractievoorzitter Vlaams Belang

De volledige cijfertabel (met uitsplitsing van de cijfers per straat) is op aanvraag te bekomen bij gemeenteraadslid Ortwin Depoortere (GSM: 0496/403.818).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...