Hoofddoeken verboden!

Het is zover! De gemeenteraad van Gent keurde op maandag 26 november met een wisselmeerderheid het zogenaamde hoofddoekenverbod goed.

Het Open VLD-voorstel gaat minder ver als dat van het Vlaams Belang, maar is desalniettemin van groot symbolisch belang. Vooreerst omdat het een signaal is aan de allochtone gemeenschap, dat wie naar ons land komt zich dient aan te passen aan onze waarden en normen. Dit is de logica zelve, maar blijkbaar is niet iedereen daarvan overtuigd. Met dit – beperkt – verbod op het dragen van een hoofddoek in openbaar ambt (en dan nog maar “frontoffice”) geeft de stad Gent nu aan dat dit principe ook op haar grondgebied van toepassing is. En daarmee komen we natuurlijk op een ander symbolisch gegeven. Gent is in ons land altijd naar voren geschoven als lichtend voorbeeld van hoe het moest. Gent was de te volgen gidsstad voor links Vlaanderen. En o gruwel, nu is daar het hoofddoekenverbod…

Ere wie ere toekomt, alhoewel het verbod wat ons betreft niet ver genoeg gaat, is de Open-VLD niet gezwicht onder de grote druk die haar kartelpartner Sp.a-spirit de laatste weken ontwikkelde. Ze diende zoals voorzien een voorstel tot verbod in. De Sp.a reageerde -zoals verwacht- erg geprikkeld. Freya Van den Bossche kon het echt niet meer aanzien en viel het Open VLD-voorstel frontaal aan met min of meer emotionele argumenten en een hele hoop vragen die moesten bewijzen dat een dergelijk hoofddoekenverbod voor grote onduidelijkheid zou zorgen. Het Vlaams Belang wees er haar echter op dat ze haar vragen beter eens zou voorleggen aan haar partijgenoot Janssens in Antwerpen. Daar geldt immers een gelijkaardig verbod dat de steun wegdraagt van de SPA.

Plots was voor de Sp.a het stemgedrag van de gemeenteraadsleden niet meer democratisch omdat er bij de CD&V gestemd is volgens de partijrichtlijn en niet volgens het individuele standpunt van hun raadsleden. Hoe hypocriet van de Sp.a, alsof bij hen altijd het individuele standpunt wordt gevolgd… Dit neemt niet weg dat de CD&V behoorlijk dwaas was in haar stemverklaringen. Geef toe, een Paul Goossens die namens zichzelf en An Martens (die blijkbaar niet voor zichzelf kan spreken) stelt dat ze tegen een verbod zijn, om dan voor te stemmen. Een zuster Monica die gezichtsverlies wil vermijden en zich onthoudt. Onduidelijkheid troef, echte Tsjeven dus!

Opmerkelijk was trouwens ook dat Sp.a-spirit en Groen! zich plots opwerpen als verdediger van de identiteit om het dragen van een hoofddoek te legitimeren. Nou moe! Blijkbaar is de zo vermaledijde identiteit nu wel belangrijk, als het maar geen Vlaamse identiteit is!

Eén conclusie mogen we in dit dossier alvast maken. Het Vlaams Belang stond aan de basis van het hoofddoekenverbod. Het diende immers in mei van dit jaar een eerste voorstel in en plaatste het punt op de agenda. Het Vlaams Belang weegt dus wel degelijk op de agenda en kan vanuit de oppositie wel degelijk zaken verwezenlijken. Een stem op het Vlaams Belang is dus een versterking van de standpunten die ze als partij uitdraagt en een garantie dat die standpunten op het politieke forum worden uitgespeeld.

Ter volledigheid nog de uitslag: het voorstel werd goedgekeurd met 26 stemmen voor, 23 tegen en één onthouding. Sp.a, Spirit en Groen! stemden tegen, Vlaams Belang en Open-VLD stemden voor. En de CD&V… Tja, daar stemden 6 leden voor en was er één onthouding…

De volgende dag riep schepen Pehlivan op tot burgerlijke ongehoorzaamheid tijdens een Radio 1 interview. Vlaams Belang reageerde onmiddellijk met deze persmededeling.

In onderstaande bijlage vindt u de artikels die de laatste dagen verschenen omtrent het hoofddoekendebat en -verbod.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...