Het OCMW zoekt herlokalisatie voor Welzijnsbureau Gent-Noord

Schorsing door de Gouverneur van de geplande aankoop

De Gouverneur schorste de geplande aankoop van een kantoorgebouw van de socialistische zuil op het Anseeleplein na een klacht van het Vlaams Belang. Een maand na de raadsbeslissing vermeldt de webstek van www.gent.be dat mw. Karin Temmerman, schepen van openbare werken op 17.02.05 in de Ramen de eerste spadensteek gaf voor de bouw van een ondergrondse parking, woonappartementen en een kantoorgebouw van 2 verdiepingen op de hoek van de Ramen en de Brouwersstraat.

Oplevering in 2006. Mw. De Regge, schepen van Sociale zaken en bevoegd voor het OCMW, wordt verondersteld perfect op de hoogte te zijn van de zoektocht van het OCMW naar een geschikte locatie voor de uitbreiding van het Welzijnsbureau Gent-Noord. Het is ondenkbaar dat zij niet op de hoogte was van het project Ramen om het OCMW te wijzen op deze schitterende mogelijkheid die dit nieuwe kantoorgebouw kan bieden voor de oplossing van de huidige te krappe bureauruimte in het Elisabethbegijnhof.

Onmiddellijk ingaan op de vraagprijs tot aankoop van het kantoorgebouw op het Anseeleplein zonder de andere opportuniteiten in de buurt te willen onderzoeken, lijkt ons geen daad van behoorlijk bestuur. Wordt vervolgd in de openbare raadszitting van dinsdag 19 april 2005.

Jan De Moor
Fractievoorzitter OCMW-raad

Schorsing door de Gouverneur van de geplande aankoop

De Gouverneur schorste de geplande aankoop van een kantoorgebouw van de socialistische zuil op het Anseeleplein na een klacht van het Vlaams Belang. Een maand na de raadsbeslissing vermeldt de webstek van www.gent.be dat mw. Karin Temmerman, schepen van openbare werken op 17.02.05 in de Ramen de eerste spadensteek gaf voor de bouw van een ondergrondse parking, woonappartementen en een kantoorgebouw van 2 verdiepingen op de hoek van de Ramen en de Brouwersstraat.

Oplevering in 2006. Mw. De Regge, schepen van Sociale zaken en bevoegd voor het OCMW, wordt verondersteld perfect op de hoogte te zijn van de zoektocht van het OCMW naar een geschikte locatie voor de uitbreiding van het Welzijnsbureau Gent-Noord. Het is ondenkbaar dat zij niet op de hoogte was van het project Ramen om het OCMW te wijzen op deze schitterende mogelijkheid die dit nieuwe kantoorgebouw kan bieden voor de oplossing van de huidige te krappe bureauruimte in het Elisabethbegijnhof.

Onmiddellijk ingaan op de vraagprijs tot aankoop van het kantoorgebouw op het Anseeleplein zonder de andere opportuniteiten in de buurt te willen onderzoeken, lijkt ons geen daad van behoorlijk bestuur. Wordt vervolgd in de openbare raadszitting van dinsdag 19 april 2005.

Jan De Moor
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...