Gouverneur Denys schorst opnieuw besluit van OCMW-Gent

Na klacht van de OCMW-fractie van het Vlaams Belang heeft Gouverneur André Denys op 30 maart 2005 het besluit van het OCMW van 18.01.05 betreffende de onderhandse gunning van de afbraak van het rusthuis Zonnebloem in Zwijnaarde geschorst in zijn uitvoering.

In zijn uitvoerig gemotiveerd schorsingsbesluit stelt de heer Gouverneur dat hier geen sprake is van onvoorziene omstandigheden waardoor de afbraak van het rusthuis noodzakelijk is geworden . In tegenstelling wat het OCMW voorhoudt, is de sloop van het bestaande rusthuis van uit technisch oogpunt perfect te scheiden van de wegenisaanleg. Er kan ook niet aangenomen worden dat de sloop van het bestaande rusthuis strikt noodzakelijk is voor de vervolmaking van de hoofdopdracht. In het besluit wordt weliswaar verwezen naar artikel 17,§2, 2° van de Wet op de Overheidsopdrachten zonder dat dit nader wordt toegelicht. Het voormeld besluit van het OCMW Gent schendt de wet en het algemeen belang en wordt in zijn uitvoering geschorst. Wat betreft het principe van het slopen van het rusthuis op zich kan de gouverneur niet tussenkomen gelet op de autonomie van het OCMW.

Het Vlaams Belang blijft het betreuren dat de andere partijen eenparig tot de sloop beslissen van een modern gebouw in perfecte staat dat voor velerlei doeleinden kan aangewend worden gelet op de huidige krapte bij het OCMW van bijkomende kantoorruimte. Het is trouwens dit jaar al de derde keer dat de gouverneur van Oost-Vlaanderen het OCMW Gent moet terugfluiten na gemotiveerde klacht van het Vlaams Belang.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...