Gentse stadsscholen in dienst van de sp.a-partijpropaganda: Vlaams Belang dient klacht in

Voor een paar dagen werd in de Gentse deelgemeente Drongen een huis-aan-huisfolder verdeeld door de plaatselijke afdeling van de socialistische partij “sp.a Gent-West”.
Hierin kondigt deze partijafdeling, waarvan het voorzitterschap door schepen van onderwijs Rudy Coddens wordt waargenomen, een aantal activiteiten aan die ze in samenwerking met de socialistische cultuurvereniging Curieus in Gentse stadsscholen organiseert (de Basisscholen Klaverdries en De Brug enerzijds, het GITO anderzijds).
De verantwoordelijke uitgever van de folder is Rudy Coddens.

In de stationswijk werd dan weer door de plaatselijke sp.a-afdeling “Rood Station” een folder verspreid, m.b.t. een activiteit die zal plaatsvinden in de stadsschool van de Van Monkhovenstraat.  Hierin wordt ook publiciteit gemaakt voor diezelfde Rudy Coddens.

Deze laatste weet blijkbaar niet dat de Commissie Zorgvuldig Bestuur van het Vlaams Ministerie van Onderwijs uitdrukkelijk politieke activiteiten in scholen verbiedt.

Om te protesteren tegen het politiek misbruiken van het Gentse stedelijk onderwijs, zal het Vlaams Belang dan ook bij het Ministerie van Onderwijs tegen een en ander klacht indienen.

Gemeenteraadslid Gaby De Boever, die in Drongen woont zal dit doen m.b.t. de scholen Klaverdries, De Brug en GITO en gemeenteraadslid Kristina Colen uit de stationswijk i.v.m. de school van de Van Monkhovenstraat.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...