Gentse rijbaankussens niet conform de voorschriften

De Stad Gent heeft in verschillende straten rijbaankussens aangelegd: Morekstraat, Emmanuel Hielstraat, Rijhovelaan, Zuiderlaan. Deze kussens zijn veel te weinig zichtbaar wat tot gevaarlijke situaties leidt zoals chauffeurs die verrast op de rem moeten gaan staan of tussen de kussens gaan slalommen. Dit slalommen is aan de Watersportbaan een sport geworden.

In de commissie Openbare Werken van 5 december gaf de schepen toe dat er een probleem is met de zichtbaarheid van deze kussens en hij zal nadenken over gepaste maatregelen. De ministeriële omzendbrief van 03/05/2002 stelt duidelijk dat de afgeschuinde kant van de rijbaankussens wit moet zijn. Op de bijhorende illustratie is goed te zien dat alle schuine zijden wit moeten zijn.

De Gentse modellen met vooraan slechts een klein wit driehoekje voldoen dus niet aan deze vereiste. De omzendbrief geeft de mogelijkheid om de rijbaankussens te laten vooraf gaan door drie witte strepen op het wegdek zodat de hindernis beter opvalt. Waarom werd deze eenvoudige en goedkope maatregel in Gent niet toegepast?

De Stad Gent zegt dat ze samen met de leverancier zoekt naar een oplossing …, de oplossing is nochtans door de bevoegde minister voorzien. Sommige rijbaankussens vallen ook te weinig op omdat er op die plaats onvoldoende openbare verlichting is. Dit is in de Emmanuel Hielstraat in Gentbrugge het geval. De omzendbrief vraagt nochtans rekening te houden met de openbare verlichting, ook dit is in Gent niet overal het geval. Oorspronkelijk waren de rijbaankussens aan de Watersportbaan zelfs niet aangeduid door een verkeersbord. Deze borden werden slechts geplaatst nadat het stadsbestuur hierover werd aangesproken door de “vzw Comité Verkeersveiligheid”.

Het is ontoelaatbaar dat de Stad Gent zelf onveilige situaties op de weg creëert door dergelijke ondoordachte experimenten. Het is onbegrijpelijk dat de Stad Gent zich niet heeft gehouden aan wat de minister heeft voorgeschreven. Het Vlaams Belang eist van het stadsbestuur dat het zonder uitstel:
• de rijbaankussens in orde brengt met de wettelijke voorschriften en de schuine vlakken wit maakt
• zorgt dat deze kussens goed zichtbaar zijn door het aanbrengen van de voorziene witte dwarsstrepen
• zorgt dat er voldoende openbare verlichting is daar waar er rijbaankussens zijn.

De Vlaams Belang-gemeenteraadsfractie zal deze zaak via volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde bij de federale minister van Mobiliteit aankaarten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...