Gentse CD&V stemt verdeeld over hoofddoek

Het debat over een eventueel hoofddoekenverbod voor stadsambtenaren in Gent heeft verdeeldheid aan het licht gebracht bij CD&V. Als het eind november tot een standpunt komt, zal het wellicht op één stem aan komen.

’Dit is een non-debat. We creëren problemen die er niet zijn.’ Burgemeester Daniël Termont (SP.A) had al herhaaldelijk laten blijken dat hij niets voelde voor een discussie, laat staan een stemming, over het hoofddoekendebat. Hij herhaalde het ook bij aanvang van het debat en verwees naar de druk van extremisten, zonder expliciet te verwijzen naar het Vlaams Belang

’Voor een non-debat is hier toch wel veel volk opgedaagd’, merkte Francis Van den Eynde op, de fractieleider van Vlaams Belang. Meteen hakte hij in op de achillespees van SP.A. Socialisten als pleitbezorgers voor religieuze symbolen: dat wringt. Met veel genoegen verwees Van den Eynde naar uitspraken van ex-burgemeester Gilbert Temmerman (SP) over het verbod op kruisbeelden in stadsgebouwen, bijna twintig jaar geleden. ’Godsdiensttolerantie bestaat er ook in om de afwezigheid van religieuze symbolen te aanvaarden, was toen een van de argumenten’, sneerde Van den Eynde. ’Als het om de islam gaat, wordt de redenering omgekeerd.’

Zowel Van den Eynde als Filip Van Laecke (CD&V) wezen erop dat de SP.A tegen een verbod op hoofddoeken is uit ’plat electoraal opportunisme’. Van Laecke benadrukte dat de overheid neutraliteit moet waarborgen, net om de diversiteit in de samenleving te verzekeren. Maar latere tussenkomsten van Monica Van Kerrebroeck en Ann Martens toonden aan dat hij niet de mening van de hele CD&V-fractie vertolkte. Als het bij de volgende gemeenteraad tot een stemming komt, kan nóg een dissidente CD&V-stem de tegenstanders van een verbod en meerderheid bezorgen. Voor Open VLD kwam schepen Christophe Peeters pleiten voor een strikte scheiding der machten. Hij verwees daarbij zowel naar de schoolstrijd als naar de strijd tussen Copernicus en de Kerk.

Van den Eynde had het even daarvoor gepresteerd om nog dieper in de geschiedenisboeken te duiken: hij situeerde het begin van de secularisering bij de strijd tussen de Welfen en de Ghibbelijnen. De meeste gemeenteraadsleden hoorden het in Keulen donderen.Omdat bijna iedereen de door burgemeester Termont gevraagde tien minuten ruim overschreed, waren de sprekers bij het ter perse gaan nog lang niet uit geargumenteerd. Of er uiteindelijk ook zal gestemd worden over een hoofddoekenverbod, weten we op 26 of 27 november. Dan dient Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad een voorstel tot besluit in om het dragen van religieuze en filosofische symbolen door stadsambtenaren tijdens de diensturen te verbieden. Het is ondenkbaar dat Open VLD of CD&V een voorstel van het Belang zullen goedkeuren. Vraag is dus of ze zelf een initiatief zullen nemen.(kvk/gjdv/tod)
Het Volk, p.3 Antwerpen – Mechelen, Brugge-Oostkust, De Denderstreek, De Kempen en Limburg, Het Waasland, Kortrijk-Waregem-Menen, Meetjesland – Leie – Gent, Oostende-Westhoek, Regio Gent, Roeselare – Tielt – Izegem, Vlaams-Brabant, Vlaamse Ardennen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...