Gentse campagne tegen steaming: too little too late

Het stadsbestuur van Gent heeft een opvallende campagne aangekondigd  tegen het in de Arteveldestad steeds groter wordende probleem van steaming of afpersing.

Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van provocerende slogans zoals bijvoorbeeld : ” Geef mij je MP3 of ik sla op je bakkes”.
Er wordt van uitgegaan dat deze aanpak het fenomeen van jongeren die andere met bedreiging afpersen zal doen afnemen.
Het Vlaams Belang koestert de grootste twijfels hieromtrent. Dit laatste geldt evenzeer  voor de bedoeling van het stadsbestuur aan de daders het signaal te geven dat ze  in feite hulp nodig hebben.
Het ergste is echter dat er in de campagne nergens sprake is van een repressieve aanpak van deze vorm van diefstal met geweld die in zovele gevallen het dagelijks leven van jonge slachtoffers vergalt.
Het zijn nochtans deze laatsten die in eerste instantie hulp nodig hebben. Nergens worden ze er bv. toe aangezet bij de politie klacht in te dienen. Nergens wordt ook maar gewag gemaakt van enige contactname vanwege het stadsbestuur met de gerechtelijke overheid om er bij deze laatste op aan te dringen  enige prioriteit aan het fenomeen te verlenen.
Het Vlaams Belang  koestert dan ook de grootste twijfels omtrent de efficiëntie van deze campagne die als “too little too late” kan beschouwd worden.
Ondergetekende zal dan ook n.a.v. de volgende vergadering van de gemeenteraad de burgemeester over een en ander interpelleren.

Francis Van den Eynde
Voorzitter Vlaams Belang gemeenteraadsfractie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...