Gents stadsbestuur laat bewust niet-wettelijk voorstel door de gemeenteraad goedkeuren

Klacht Vlaams Belang kan Gent 7,3 miljoen aan subsidies kosten

Gisterenavond stond een samenwerkingsakkoord tussen een aantal Europese steden mbt projecten ivm mobiliteit, aan de agenda van de gemeenteraad .

Voor het deelnemen aan dit project zou Gent van Europa meer dan 3 miljoen euro subsidies ontvangen.
Raadslid Kristina Colen die voor het Vlaams Belang de mobiliteitsproblematiek opvolgt, stelde vast dat een groot deel van de stukken uit het gemeenteraadsdossier uitsluitend in het Engels opgesteld waren ( meer dan 500 bladzijden).

Alleen een kort vertoog van het college en enkele formulieren voor het aanvragen van subsidies waren in het Nederlands.

Alle uitleg mbt de plannen van de Stad Gent en ook de verplichtingen waartoe de Stad zich engageerde waren uitsluitend in het Engels terug te vinden.
Toen Kristina Colen gisterenavond in de gemeenteraad liet opmerken dat ook wettelijk gezien de bestuurstaal in Vlaanderen het Nederlands is en dat dit dus niet kan, antwoordde schepen Temmerman letterlijk dat dit niet meer van onze tijd is.

Daarna beweerde ze dat een vertaling  te duur zou uitvallen en dat Europa haar te weinig tijd gelaten had om hiervoor te kunnen zorgen.

Kristina Colen repliceerde hierop door te verwijzen naar het feit dat die ééntalige Engelse documenten de toch officieel hoog geprezen openbaarheid van bestuur in het gedrang brengen.

Hierop kwam Burgemeester Termont tussenbeide. Hij zei er zich van bewust te zijn dat het Vlaams Belang ongetwijfeld gelijk zou krijgen indien het tegen één en ander klacht zou indienen. Maar dat mevrouw Colen moest weten welke verantwoordelijkheid ze hiermede op zich nam. Daarna liet hij het omstreden besluit door de gemeenteraad goedkeuren.

Vanzelfsprekend heeft Kristina Colen vanmorgen een klacht bij de provinciegouverneur ingediend. Ze schakelde bovendien ook nog de Vaste Commissie van Taaltoezicht in.

Enkele politieke conclusies: – of schepen Temmerman weet niet dat de taalwetten zeer stringent zijn mbt de bestuurstaal of de schepen veegt haar laarzen aan de taalwetten

                                         –  Burgemeester Termont vindt blijkbaar dat wanneer het om een behoorlijke som geld gaat wettelijke voorschriften opzij mogen geschoven worden.

Het zijn dan ook de schepenen en de burgemeester die verantwoordelijk zullen zijn voor het eventueel mislopen van de Europese subsidies.

Tenslotte dit nog: het Vlaams Belang was gisterenavond pijnlijk verrast door de houding van zowel CD&V als NV-A ten overstaan van dit dossier. Deze beide politieke partijen hadden blijkbaar geen enkel gewetensbezwaar tov het goedkeuren van het betrokken collegebesluit.

Francis Van den Eynde

Voorzitter Vlaams Belang gemeenteraadsfractie Gent
16.12.2008


Hierna volgt wat in de media verscheen.

Klacht Vlaams Belang kan Gent 7,3 miljoen aan subsidies kosten

Een klacht van Vlaams Belang bij de gouverneur kan de stad Gent en verscheidene andere Gentse instanties ongeveer 7,3 miljoen euro aan Europese subsidies kosten. «De gemeenteraad keurde een in het Engels opgesteld dossier goed. Dit overtreedt flagrant de taalwetgeving», stelt VB-gemeenteraadslid Kristina Colen.

De gemeenteraad moest maandagavond het Civitasproject, een samenwerkingsakkoord tussen Europese steden en organisaties, goedkeuren. Daarin staan toekomstige mobiliteitsplannen in vermeld. De stad Gent zou ruim 3 miljoen euro Europese subsidies krijgen. Voor De Lijn, de universiteit, het autoproject Cambio en vergelijkbare instanties zou in totaal ruim 4 miljoen euro in de weg gelegd zijn. Nog voor de stemming begon, stelde Colen evenwel dat grote stukken van het dossier, zo’n 500 pagina’s, enkel in het Engels opgesteld waren. «Alleen een kort vertoog van het college en enkele formulieren zijn in het Nederlands. Als de gemeenteraad dit goedkeurt, dienen wij klacht in.» Dat gebeurde gisterochtend bij gouverneur André Denys en de Vaste Commissie van Taaltoezicht.

«Vertaling: te duur»

Mobiliteitsschepen Karin Temmerman repliceerde dat het om een Europees project ging, waarvan de omgangstaal Engels is. «Een volledige vertaling kost ruim 30 à 35.000 euro. Dat vonden we nogal duur. Bovendien hadden we ook de tijd niet meer om te vertalen, aangezien dit dossier voor de volgende gemeenteraad moet ingediend zijn bij de Europese instanties.» Burgemeester Termont sprong bij: «U hebt een terecht punt. En als u klacht indient, zal u ongetwijfeld gelijk krijgen, maar dan lopen we wel het risico om de subsidies te missen.»

Volgens André Denys kan de gouverneur, hijzelf dus, het raadsbesluit schorsen op twee gronden. «Ofwel is het onwettelijk, ofwel gaat het in tegen het algemeen belang», stelt hij. Op het kabinet van mobiliteitsschepen Temmerman maakt men zich evenwel sterk dat het zo’n vaart niet zal lopen. «We zullen zien wat de gouverneur beslist. Indien hij dat wenst, zal het dossier volledig vertaald worden», klinkt het.(JCG)
Het Laatste Nieuws, Gent-Wetteren-Lochristi
17.12.2008

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...