Gent: Vlaams Belang zet strijd voor hoofddoekverbod verder

Eind november besliste een alternatieve meerderheid in de Gentse gemeenteraad op initiatief van het Vlaams Belang dat het voor gemeentepersoneel niet toegelaten is tijdens de werkuren ostentatief religieuze symbolen, zoals de islamitische hoofddoek, te dragen. Bij wijze van tegenmaatregel lieten de SP.A en Groen! in de Gentse OCMW-raad een besluit goedkeuren dat dit wél toeliet.

Bij de Oost-Vlaamse gouverneur werd door het Vlaams Belang (bij monde van Christiaan Bauwens en Francis Van den Eynde, respectievelijk fractieleiders in OCMW- en gemeenteraad), CD&V en zelfs door de liberale schepen Versnick een klacht ingediend, waaraan vorige week gevolg werd gegeven. Het omstreden OCMW-raadsbesluit werd geschorst, een beslissing die ook op de steun van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kon rekenen.

Door de schorsing van het OCMW-besluit vervalt één van de belangrijkste argumenten van het Gentse stadsbestuur om de toepassing van de gemeenteraadsbeslissing op de lange baan te schuiven. SP.A-personeelsschepen Pehlivan had voordien immers beweerd dat het moeilijk was het stadspersoneel een reglement op te dringen dat niet voor OCMW-ambtenaren gold.

Tijdens de Gentse gemeenteraad van maandag en dinsdag zal Vlaams Belang-fractieleider Francis Van den Eynde schepen Pehlivan interpelleren om te vernemen welke maatregelen ze reeds getroffen heeft om het gemeenteraadsbesluit te doen toepassen. Dat een schepen een democratisch genomen beslissing van de gemeenteraad aan haar laarzen zou lappen, is voor Vlaams Belang immers onaanvaardbaar.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...