Gemeenteraadslid Ortwin Depoortere dient klacht in tegen burgemeester

Gemeenteraadslid Ortwin Depoortere dient een klacht in tegen burgemeester Daniël Termont (sp.a) vanwege zijn antwoord in de gemeenteraad op een vraag over de bezoldigde mandaten van de schepenen en de burgemeester.

Artikel 70 van het gemeentedecreet bepaalt dat de bijkomende bezoldigingen en vergoedingen van het college niet hoger mogen zijn dan 1,5 keer de wedde van een Vlaams parlementslid en legt de verplichting op om de bezoldigde activiteiten schriftelijk mee te delen aan de gemeenteraad. Volgens Depoortere moet naast de mandatenlijst ook de bijhorende vergoedingen meegedeeld worden. Burgemeester Termont antwoordde dat hij in april enkel de mandatenlijst zal bezorgen. Maar daarmee neemt het Vlaams Belang geen genoegen.

Artikel 70§4 van het gemeentedecreet handelt immers over de cumulatiebeperking. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat de burgemeester en de schepenen de vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard meedelen aan de gemeenteraad. Deze bezoldigingen mogen trouwens niet meer bedragen dan anderhalve maal de wedde van een Vlaams parlementslid.

Raadslid Depoortere heeft daarom aan de gouverneur gevraagd (zie bijlage) om de burgemeester en de schepenen van de stad Gent op de bepalingen van artikel 70 van het gemeentedecreet te willen wijzen, hen de juiste interpretatie van dit artikel te willen toelichten en hen aan te manen om zich op korte termijn te schikken naar de bepalingen ervan door het overzicht van de vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard mee te delen aan de gemeenteraad.

Francis Van den Eynde
Voorzitter gemeenteraadsfractie Vlaams Belang Gent

8.03.2008 – Het Nieuwsblad, Gent en rand
GENT Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang, heeft bij de Oost-Vlaamse gouverneur André Denys klacht ingediend tegen burgemeester Daniël Termont (SP.A).

De klacht draait rond artikel 70 van het gemeentedecreet, dat zegt dat het bedrag dat een burgemeester of een schepen krijgt voor de uitoefening van zijn ambt niet hoger mag zijn dan anderhalve keer de wedde van een Vlaams Parlementslid. Dat bedrag is de som van de wedde en van eventuele andere vergoedingen uit een openbare functie.

Het decreet zegt ook dat het college de gemeenteraad ’op de hoogte moet brengen’ van de bezoldigde activiteiten die ze uitoefenen naast hun mandaat. ’Dat betekent dus dat wij een mandatenlijst én de bijhorende vergoedingen moeten krijgen’, vindt Depoortere. ’Anders kan de gemeenteraad niet controleren of de wedde van burgemeester en schepenen inderdaad niet hoger is dan wettelijk voorzien.’

’Het decreet is duidelijk genoeg’, zegt Patrick Boes, kabinetschef van burgemeester Termont. ’Op de hoogte brengen betekent dat we de mandatenlijst moeten meedelen, maar niet de bezoldigingen. Dat is trouwens zeer moeilijk: als een mandaat bijvoorbeeld wordt betaald in zitpenningen, hangt de vergoeding af van de aanwezigheid van de schepen.’ Het is nu aan de gouverneur om uit te maken welke interpretatie van het gemeentedecreet de juiste is. Depoortere is er gerust in. ’In Herent heeft het Vlaams Belang na een gelijkaardige klacht gelijk gekregen van de gouverneur van Vlaams-Brabant’, zegt hij. (gjdv)

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...