Geen provinciale ondersteuning carnaval in Ledeberg

Provincieraad ligt niet wakker van Ledebergse Carnavalsstoet

Eén van de belangrijke jaarlijkse activiteiten in de Gentse deelgemeente Ledeberg is de toch wel befaamde Ledebergse carnavalstoet die de basis vormt voor een volks carnavalfeest dat in de Gentse regio zijn gelijke niet kent.


“De carnavalverenigingen zorgen het hele jaar door voor allerlei activiteiten waarbij heel wat creativiteit en volkscultuur naar boven komt. Het samen kunnen werken aan een project op deze deelgemeente wordt nog echt naar waarde geschat. Bij geheel het Ledebergse carnavalgebeuren zijn, naast het plezierelement, ook en vooral het sociale aspect, het opbouwwerk en de gemeenschapsvorming belangrijk.” aldus Vlaams Belang provincieraadslid Steve Herman. “De Ledebergse carnavalstoet heeft eveneens een stevige reputatie op het gebied van muzikale inbreng, dat lokaal fel gesmaakt wordt en als belangrijkste carnavalevenement van de Gentse regio heeft het Ledebergse carnavalweekend bovendien ook een regionale uitstraling.”


Hiermee rekening houdend heeft het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg  het Provinciebestuur gevraagd om één van de geprogrammeerde muziekgroepen officieel af te vaardigen naar de carnavalstoet en hiervan de kosten te dragen. Ondanks gunstig advies van de dienst Kunst en Cultuur aan de deputatie om – zoals in 2006 en 2007 – dit gebeuren te ondersteunen,  met het voorstel om voor dit jaar  de Koninklijke Harmonie DOGA uit Aalst in de Ledebergse carnavalstoet op 16 februari 2008, af te vaardigen, besliste de deputatie (CD&V-Open VLD-SP.a) negatief. De motivering van de negatieve beslissing luidde vreemd genoeg : “geen precedent scheppen”, wetende dat de provincie ook in 2006 en 2007 het gebeuren subsidieerde en de betrokken vereniging zich steeds aan alle afspraken heeft gehouden.


Volgens de dienst Kunst en Cultuur brengt DOGA nochtans een optreden van een aanvaardbare kwaliteit voor een bescheiden uitkoopsom (375 EUR). De uitgave van het bedrag van 375 EUR kon volgens de dienst bovendien worden vereffend via het toereikende budget van het artikel 76200 612 30.


“Ondanks de sociale impact op deze wijk , ondanks een gunstig advies en ondanks het toereikend budget kan Carnaval Ledeberg zelfs niet meer op de symbolische provinciale steun van 375 Euro rekenen. Een jammere zaak.” aldus Steve Herman , die de gedeputeerde vroeg zijn mening te herzien en de subsidie met terugwerkende kracht te schenken als ondersteuning.


Het voorstel van het Vlaams Belang werd weggestemd door CD&V, Open VLD en SP.a-Spirit. 

Groen! en Lijst Dedecker onthielden zich.

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Steve Herman
Provincieraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...