Geen plaats in de herberg

Geen plaats in de herberg van het gezellige Gent. Vlaams Belang steunt gezin op zoek naar een geschikte woning

Op Kerstdag 25/12/2005 voerde het gezin Dobbelaere – Phariseaux actie aan het stadhuis om niet enkel hun eigen situatie aan te klagen maar tegelijk aandacht te vragen voor de honderden gezinnen in Gent die in dezelfde situatie zijn als zij.

Deze gezinnen wonen in onbewoonbare woningen waarvan de eigenaars niet bereid zijn de nodige herstellingen uit te voeren. Een betaalbare woning vinden op de privémarkt is bijna onmogelijk en zij krijgen geen voorrang voor een sociale woning.

Tijdens de actie werd de volgende tekst verspreid:
Open brief aan burgemeester Beke
In het gezellige Gent is er voor ons gezin geen plaats in de herberg.
Mijnheer de burgemeester,
Het huis waarin wij wonen, is reeds op 17 augustus door de diensten van de Stad Gent onbewoonbaar verklaard. Dit had alles te maken met de vaststellingen die reeds op 30 mei door dezelfde diensten werden gemaakt, namelijk dat het gebouw niet alleen een gevaar voor de openbare veiligheid vormde maar bovendien ook dat de elektrische, noch de gasinstallatie conform de geldende reglementeringen waren en dat zowel de ene als de andere onmiddellijk moesten afgesloten worden.

Op 2 juni liet onze huisarts ons weten dat de woning niet geschikt was voor de gezondheid van ons zoontje dat aan astma lijdt (te kil en te vochtig). Ondertussen kwam er ook nog een bevel van u, mijnheer de burgemeester, om de eigenaar er toe te dwingen de nodige herstellingen uit te voeren. Ook het vredegerecht sprak zich bij vonnis van 14 juli in deze zin uit.

Er is inmiddels zeer weinig veranderd. In de gegeven omstandigheden vroegen wij reeds in de maand juni aan de stadsdiensten ons bij hoogdringendheid een sociale woning te bezorgen, maar tevergeefs en dit ondanks persartikels en zelfs een tussenkomst van het Vlaams Belang in de gemeenteraad. Daar wij ons financieel niets anders kunnen permitteren, woonden wij dus nog altijd in een huis dat reeds in augustus door de diensten van schepen De Regge werd afgekeurd.

Aan de krant verklaarden uw stadsdiensten dat er nog een paar honderd gezinnen in deze situatie verkeren. En dan noemt u Gent de gezelligste stad van Vlaanderen… Dit is misschien het geval voor sommigen, maar voor ons is er in uw Arteveldestad geen plaats in de herberg. Toch een gelukkige kerst mijnheer de burgemeester!
Famillie Dobbelaere – Phariseaux

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...