Geen onteigeningen langs de spoorlijn in Drongen? Onzekerheid troef!

In het kader van de aanleg van een derde en vierde spoor op de spoorlijn 50A tussen Gent en Brugge, diende de NMBS-Infrabel 17 woningen te onteigenen in Drongen. Door de NMBS en de stad Gent werd op 9 maart 2005 en op 30 juni 2005 een informatievergadering georganiseerd waarop alle betrokken Drongenaars werden uitgenodigd. Tijdens beide vergaderingen werd de boodschap meegegeven dat de onteigeningsprocedure zou starten begin 2006.

Omdat de onteigeningsvergoedingen nog steeds niet vastgelegd werden door bevoegd minister Landuyt, vroeg ik hem naar een stand van zaken. Groot was mijn verbazing toen de minister meedeelde dat het “dossier inzake de onteigeningen in Drongen in beraad wordt gehouden omdat er geen duidelijkheid bestaat over de uitvoering van bepaalde besliste projecten op die lijn vanwege de Vlaamse overheid” (zie bijlage).

M.a.w., er is nog geen zekerheid of de spooruitbreiding er komt en, als ze komt, is er geen duidelijkheid over het tijdstip van de aanvangswerken en wanneer de onteigeningsprocedure van start gaat. Ik vind het ergerlijk dat de betrokken eigenaars in Drongen op die manier in een nog grotere onzekerheid worden gestort. Op zijn minst zouden de NMBS en de stad Gent duidelijke taal moeten spreken en de betrokken Drongenaars op de hoogte brengen.

Ik zal dan ook schepen Temmerman en schepen Versnick op hun plicht terzake wijzen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn zal het dossier verder opvolgen in het Vlaams parlement.

Ortwin Depoortere
Volksvertegenwoordiger Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...