Geen dieven in museum

‘Als we via het Project Alternatieve Sancties (PAS) almaar meer mensen tewerkstellen in de Gentse stadsdiensten, is dat in de eerste plaats omdat de rechters meer alternatieve straffen uitspreken’, zegt Karen De Bruyne van PAS. In 2004 ging het om 160 dossiers, vorig jaar waren het er 431. Terwijl ook het aantal uren die de alternatief gestraften presteerden, stevig toenam: van 10.041 in 2004 tot 25.243 vorig jaar.

Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Daniël Termont (SP.A) op een vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ortwin Depoortere. ‘Als iemand kiest voor een alternatieve straf, bekijken we altijd voor welk soort werk hij of zij in aanmerking komt’, zegt De Bruyne. ‘We kijken in de eerste plaats naar hun vaardigheden. Maar ook de diensten waar ze tewerk worden gesteld hebben zo hun exclusieven. Zo zien ze in bijvoorbeeld een museum liever niemand komen die een verleden heeft van diefstallen en willen ze in een jeugdhuis geen mensen die veroordeeld zijn voor drugsfeiten… Daar zorgen wij dan voor, al vertellen we de stadsdiensten in principe niet voor welke feiten hun alternatief gestrafte is veroordeeld.’

Er hebben de voorbije jaren al alternatief gestraften gewerkt bij onder meer de Groendienst, in de sporthallen, in de schoonmaak, in de stadsgarage, in het stadsarchief… ‘Zeker tachtig procent brengt zijn werkstraf tot een goed einde. Eigenlijk hebben we nog maar heel weinig problemen gekend’, zegt De Bruyne. ‘En als er problemen rijzen, gaat het vooral om het niet nakomen van afspraken, om te laat komen,…

In een paar gevallen was er sprake van diefstallen, dat wel. Maar bijvoorbeeld geweld is er nog nooit geweest. Meer nog: soms is het echt een succesverhaal. Er zijn al alternatief gestraften geweest die hun werk goed en graag deden en die uiteindelijk na hun straf beslissen om voor de stad Gent te komen werken.’ (tod)
Het Nieuwsblad / Regio Gent
De Standaard / Oost-Vlaanderen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...