Gedenkplaat Karel Miry

De aanhouder wint

Tijdens de gemeenteraadszitting van juni 2004 vroeg gemeenteraadslid Kristina Colen welke stappen het stadsbestuur zou ondernemen om de verdwenen gedenkplaat van Karel Miry, de toondichter van “De Vlaamse Leeuw”, te vervangen.

Schepen van Rouveroij beloofde toen een nieuwe bronzen plaat te hangen en daarvoor de nodige kredieten vrij te maken in de begroting van 2005. Eén jaar en acht maanden later was er echter nog geen spoor van een nieuwe gedenkplaat.

Reden voor raadslid Kristina Colen om de schepen aan zijn belofte te herinneren door middel van een schriftelijke vraag. Het antwoord van de schepen was dat hij zijn belofte zeker ging nakomen en de verdwenen plaat ging vervangen, niet door een bronzen, maar door een plexiglas plaat.

Voor onze fractie maakt het niet uit of het een bronzen of plexiglas herdenkingsplaat is. Het belangrijkste is dat er geen stukje Vlaamse en Gentse geschiedenis verloren gaat. Kristina Colen zal deze zaak op de voet blijven volgen.

In bijlage vindt u beide vragen met antwoord.

Francis Van den Eynde
Fractievoorzitter gemeenteraad

De aanhouder wint

Tijdens de gemeenteraadszitting van juni 2004 vroeg gemeenteraadslid Kristina Colen welke stappen het stadsbestuur zou ondernemen om de verdwenen gedenkplaat van Karel Miry, de toondichter van “De Vlaamse Leeuw”, te vervangen.

Schepen van Rouveroij beloofde toen een nieuwe bronzen plaat te hangen en daarvoor de nodige kredieten vrij te maken in de begroting van 2005. Eén jaar en acht maanden later was er echter nog geen spoor van een nieuwe gedenkplaat.

Reden voor raadslid Kristina Colen om de schepen aan zijn belofte te herinneren door middel van een schriftelijke vraag. Het antwoord van de schepen was dat hij zijn belofte zeker ging nakomen en de verdwenen plaat ging vervangen, niet door een bronzen, maar door een plexiglas plaat.

Voor onze fractie maakt het niet uit of het een bronzen of plexiglas herdenkingsplaat is. Het belangrijkste is dat er geen stukje Vlaamse en Gentse geschiedenis verloren gaat. Kristina Colen zal deze zaak op de voet blijven volgen.

In bijlage vindt u beide vragen met antwoord.

Francis Van den Eynde
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...