Francis Van den Eynde dient bij de Deontologische Commissie van de Gentse gemeenteraad klacht tegen schepen Versnick in

De Deontologische commissie van de Gentse gemeenteraad werd op 25 november 2002 samengesteld. Tot hiertoe heeft deze commissie echter nog nooit vergaderd en heeft ze ook nog geen voorzitter aangeduid. Er werd ook tot hiertoe nooit een klacht bij haar ingediend.

Hierin komt nu verandering vermits Francis Van den Eynde, voorzitter van het Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad, bij de Deontologische Commissie klacht indient tegen schepen Versnick.

Dit alles heeft te maken met het feit dat in het telefoonboek gewag gemaakt wordt van de Ombudsdienst van de betrokken schepen, terwijl artikel 5 van de Deontologische Code voor Lokale Mandatarissen van de Gentse gemeenteraad uitdrukkelijk het volgende stelt: “Artikel 5 De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten geen termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële, door de overheden ingestelde instanties belast met het verstrekken van informatie of met de behandeling van klachten.

Het gebruik van de termen “ombud”, “klachtendienst” en andere afleidingen of samenstellingen is verboden.” Vanzelfsprekend dringt Francis Van den Eynde op een spoedige afhandeling van het dossier aan.

Met vriendelijke groeten, Kristina Colen
Gemeenteraadslid en voorzitter Vlaams Belang afdeling Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...