Eerste koepelreceptie is schot in de roos!

Op zondag 20 januari was het verzamelen geblazen in het Biljarthuis in Wondelgem. Daar organiseerde het Vlaams Belang Koepel Gent voor de eerste maal een eigen nieuwjaarsreceptie. Gastspreker op deze receptie was Vlaams Belang boegbeeld Filip Dewinter.

Januari is traditioneel een drukke maand, wat nieuwjaarsrecepties betreft. Ook op 20 januari was er heel wat concurrentie. Toch kwam er in Wondelgem meer dan 250 man opdagen, een onverhoopt succes!

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn verwelkomde als Gents koepelvoorzitter het talrijk opgekomen publiek en schetste kort de hernieuwde dynamiek van het Vlaams Belang in Gent. Deckmyn verwees hierbij onder andere naar geslaagde acties zoals de kalendertjesrel met Pierke Pierlala en de rondgang in de Gentse café’s met flessenopeners van het Vlaams Belang.

De publiekstrekker van de dag was uiteraard Filip Dewinter die de politieke actualiteit besprak. Naast enkele woordjes van lof over de nieuwe Gentse werking hield Dewinter niet alleen de lange regeringsvorming kritisch tegen het daglicht, hij had ook oog voor het gevaar van de Islam. In dit kader wierp hij ook een bloemetje naar de gemeenteraadsfractie die onder leiding van Francis Van den Eynde met succes het hoofddoekenverbod in Gent op de agenda had geplaatst.

Op de Gentse nieuwjaarsreceptie mocht het Vlaams Belang ook de voorzitter van Vlott-Gent, Danny Beke, verwelkomen. Danny Beke besprak alvast met zijn Gentse collega Deckmyn mogelijk plannen die ze samen in 2008 konden ontwikkelen. De receptie van het Vlaams Belang Koepel Gent werd dus een schot in de roos. Er kwam niet alleen veel volk opdagen, we mochten er ook kennis maken met heel wat nieuwe gezichten. Dit belooft voor 2008!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...