Een woord van dank

Vandaag neemt de Oost-Vlaamse provincieraad kennis van een studie en analyse over de verschenen persberichten van de provincieraad. Een groep studenten ging namelijk in het kader van hun stage bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen recent na op welke wijze de provincieraad in 2008 naar voren gekomen is in de pers: hoe zichtbaar is de provincieraad in de pers, over welke thema’s wordt bericht, is er sprake van personalisering,…

Uit de analyse blijkt ondermeer het volgende (zie ook de bijlagen voor de overzichtstabellen):

– De specifieke provincieraadsleden werden het meest vermeld, namelijk in 61.3% van de artikels. Tanguy Veys (VB) was de absolute koploper met een vermelding in 17.42% van alle artikels, gevolgd door Hilaire Liebaut (CD&V)(7.26%) en Jan Fiers (Groen!) en Luc Maes (Open VLD) (beide 5.65%). Op de vierde plaats stond Johan Beke (Open VLD)(4.84%), gevolgd door Rik Franck (Groen!), Carola  De Brandt (VB) en Steve Herman (VB)(telkens met 3.23%). Caroline De Padt (Open VLD) werd net zoals Marc Joris (VB) in 2.42% van alle artikels genoemd. In 1.61% van alle artikels werden vermeld: Erik Waterschoot (VB), Dirk Otte (Open VLD), Freddy Verbeke (CD&V), Rudy Corijn (Onafhankelijke), Jamila Lafkioui (Groen!), Daniël De Knijf (VB) en Lena Van Boven (VB). De provincieraadsleden die het minst werden vermeld zijn: Melissa Van Der Haeghen (sp.a + Vl.Pro.), Marina Van Hoorick (Open VLD), Hilde De Sutter (CD&V), Bruno Alens (VB), Maria Verheirstraeten (CD&V), Goedele De Cock (sp.a + Vl.Pro.), Jozef van Pée (CD&V) en Annick Willems (CD&V) (telkens met 0.81% van alle artikels).
– Rik Franck, Erik Waterschoot, Dirk Otte, Freddy Verbeke, Jamila Lafkioui, Daniël De Knijf, Melissa Van der Haeghen, Bruno Alens, Maria Verheirstraeten, Goedele De Cock en Jozef Van Pée werden in alle artikels waarin ze werden vermeld, ook met naam genoemd. Tanguy Veys werd in 50% van alle artikels waarin hij met naam werd genoemd, ook geciteerd, net zoals Carola De Brandt en Rudy Corijn. Voor Jan Fiers lag dit percentage op 85.71% en voor Hilaire Liebaut zelfs op 88.89%. Steve Herman werd in 75% van alle artikels waarin hij werd vermeld, ook geciteerd, voor Johan Beke, Caroline De Padt en Marc Joris was dit in 66.67% van de artikels waarin ze werden vermeld. Luc Maes werd slechts in 42.86% van de artikels waarin hij werd genoemd ook geciteerd. Lena Van Boven, Marina Van Hoorick, Hilde De Sutter en Annick Willems werden niet geciteerd.

Het feit dat iemand hier persoonlijk goed scoort, is voor deze politieker een leuke opsteker en vorm van erkenning voor zijn inzet, maar basisvoorwaarde blijft het feit dat de Oost-Vlaamse en lokale pers de moeite nam aandacht te hebben voor een van deze initiatieven (mondelinge vragen, interpellaties, voorstellen, moties, tussenkomsten…) en er iets over te publiceren.

Een persoonlijk woord van dank aan de Oost-Vlaamse en lokale pers is dan ook op zijn plaats.

Bedankt!

Tanguy Veys
Provincieraadslid – fractievoorzitter


 


De volledige studie is hier te bekijken.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...