Deckmyn dient klacht in bij Gouverneur

Op donderdag 4 december vond er in de Commissie Haven, Innovatie, Economische Aangelegenheden, Middenstand, Werk, Financiën en Facility Management van de stad Gent een stemming plaats over de verkiezing van een nieuwe ondervoorzitter.

De verkiezing van een nieuwe ondervoorzitter wordt er geregeld door specifieke richtlijnen van de Stad Gent. Eén van de richtlijnen voor de verkiezing van de ‘Voorzitter/Ondervoorzitter’ is de volgende: “De vergadering wordt voor de punten ‘verkiezing van de voorzitter/ondervoorzitter’ geleid door het raadslid dat de hoogste rangorde inneemt”.

In afwezigheid van de raadsleden Tony Van Parys en Omer Denis was gemeenteraadslid Johan Deckmyn de hoogste in rang. Deckmyn had toen dus de verkiezing moeten leiden. Dit gebeurde echter niet, alhoewel Deckmyn bij het begin van de vergadering hierop bij ordemotie had aangedrongen.

Johan Deckmyn stelde toen dat het duidelijk was dat, gezien het niet naleven van de eigen richtlijnen, de verkiezing onreglementair en als dusdanig ongeldig was. Het is vreemd te moeten vaststellen dat, wanneer een Vlaams Belang-raadslid een vergadering hoort te leiden, de richtlijnen plots niet meer gelden.

Daarom diende Deckmyn bij de Gouverneur een klacht in (zie bijlage), waarbij hij vroeg om de stemming over het ondervoorzitterschap van de Commissie Haven van 4 december jongstleden ongeldig te verklaren.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...