De multiculturele waanzin ten top

Hier volgt een schriftelijke vraag die Francis Van den Eynde op 2 augustus 2005 aan schepen De Regge stelde. Ondanks een herinneringsschrijven ontving hij tot hiertoe geen antwoord (het reglement van de gemeenteraad voorziet nochtans dat dit binnen de maand moet gebeuren). Francis Van den Eynde zal ze dan ook opnieuw stellen. Deze keer mondeling tijdens de zitting van de commissie Welzijn van maandag aanstaande.

Wie de vraag leest, zal begrijpen waarom Martine De Regge het zo moeilijk heeft om een antwoord te formuleren. Uit de feiten blijkt immers dat haar bekommernis om de multicul zwaarder doorweegt dan deze voor de emancipatie van de vrouw waar ze nochtans altijd de mond van vol heeft.

Hoogachtend

Kristina Colen
Gemeenteraadslid en voorzitster Vlaams Belang afdeling Gent

De vraag: een harem in het Buurtcentrum Bloemekenswijk
Naar aanleiding van de rommelmarkt van 3 juli op de Ryhovelaan werd in het Buurtcentrum Bloemekenswijk op de eerste verdieping een harem georganiseerd waar uiteraard alleen dames toegelaten werden. Ze konden er volgens het blad van het buurtwerk “een drankje nuttigen, babbelen, lachen, vertellen of gratis deelnemen aan één van de vele verzorgingsprogramma’s … zoals: gelaatsbehandeling, hennatatoeage, manicure, relaxatiemassage, BBB-oefeningen, buikdansen, …”. Er werd aan toegevoegd dat het de bedoeling was een echt vrouwenparadijs te creëren.

Vermoedelijk gebeurt één en ander met het oog op het promoten van de zogenaamde multiculturele maatschappijvisie. Weten de inrichters dan niet dat harems geen vrouwenparadijzen waren maar vrouwengevangenissen (luxueuze gevangenissen weliswaar) waarin de opgesloten dames niet anders konden doen dan geduldig wachten tot de islamitische hoogwaardigheidsbekleder, aan wie ze in het beste geval uitgehuwelijkt waren, één van hen voldoende seksueel aantrekkelijk vond om haar een paar uurtjes bij hem te laten komen.

Is de schepen niet van mening dat een harem dus eerder symbool staat voor de verdrukking van de vrouw in de islamitische cultuur?
Vindt de schepen dat een buurtcentrum desondanks de haremcultuur dient te propageren? In dezelfde aankondiging staat te lezen dat terwijl de dames zich in de “harem” van de bovenverdieping van het buurtcentrum bevinden beneden een aantal activiteiten voor mannen georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld kaarten en schaken.
Hoe verantwoordt de schepen deze georganiseerde segregatie tussen mannen en vrouwen?
Heeft dit te maken met een aanpassing aan de islamitische cultuur waarin deze segregatie vanzelfsprekend is?

Francis Van den Eynde
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...