De Lijn weigert resultaten veiligheidsmonitor publiek te maken

Naar aanleiding van een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn (zie bijlage) maakte minister Van Brempt bekend dat De Lijn er voor heeft gekozen om enkel de algemene resultaten van de Veiligheidsmonitor publiek bekend te maken. Het Vlaams Belang vindt dat de publieke opinie het recht heeft te weten welke wijken in de steden bekend staan als onveilig en dat de lokale overheden alles in het werk moeten stellen om hier paal en perk aan te stellen.

Minister Van Brempt stelt echter dat De Lijn er vanaf ziet om publiekelijk de specifieke resultaten van de Veiligheidsmonitor (namelijk de benaming van de aandachtsbuurten en hun interventiefase) mee te delen en dit omwille van het gegeven dat deze publieke bekendmaking contraproductief zal werken. Ook ten aanzien van de lokale besturen werkt het publiek bekend maken van de specifieke resultaten van de Veiligheidsmonitor – volgens de minister – contraproductief, met name op het vlak van de openbare orde. De bekendmaking van de specifieke resultaten van de Veiligheidsmonitor zou -dixit Van Brempt- stigmatiserend werken ten aanzien van de buurtbewoners.

Het Vlaams Belang vindt dat men de resultaten van de Veiligheidsmonitor niet onder de mat mag vegen en aan de hand van deze resultaten actief moet optreden om de onveiligheid in vele wijken van onze Vlaamse steden weg te werken. Met name de lokale besturen zijn een waardevolle partner om de onveiligheid op het openbaar vervoer aan te pakken. In plaats van in een vorm van gewapend bestuur, waarbij alle actoren binnen de veiligheidsector zouden samenwerken – het probleem aan te pakken, speelt minister Van Brempt blijkbaar liever solo slim.

Gemeenteraadslid Ortwin Depoortere stelde hieromtrent ook reeds in de gemeenteraad een pertinente vraag aan burgemeester Termont.

Johan Deckmyn
Vlaams volksvertegenwoordiger

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...