De bevolking steunt het multicultureel beleid van het stadsbestuur niet

Meer dan negentig procent van de Vlamingen vindt dat wie hier komt wonen zich moet aanpassen aan onze cultuur en taal. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, dat recent werd gehouden.

Slechts drie procent van de Vlamingen vindt dat inwijkelingen het recht hebben hier te leven volgens hun eigen cultuur. Met andere woorden, het idee van een multiculturele maatschappij wordt massaal afgewezen en heeft geen enkel democratisch draagvlak.

Toeval wil dat juist deze week op de gemeenteraad een beleidsplan “etnisch culturele diversiteit” wordt voorgesteld. Met dit plan is meer dan vier miljoen euro gemoeid. Geld dat wordt uitgegeven met als doel van Gent een multiculturele stad te maken waar mensen uit alle hoeken van de wereld bij openbare diensten en bedrijven kunnen aankloppen en geholpen worden volgens hun eigen cultuur…

Geld dat moet dienen om in alle instellingen (openbaar of privé) een hoger percentage allochtonen tewerk te stellen (streefdoel 12 %), geld voor tolken in alle mogelijke talen, juridische bijstand voor allochtonen, geld om het overleg tussen moskeeën te organiseren…..

Kortom het stadsbestuur van Gent blijft hardnekkig geld en energie steken in een multicultureel project dat verworpen wordt door de overgrote meerderheid van de Vlamingen. De traditionele partijen die van zichzelf vinden dat ze democratisch zijn trekken zich dus niets aan van wat de burgers willen, integendeel. Het schepencollege doet koppig verder met hun geldverslindend op hol geslagen beleid waar in Vlaanderen en ook in Gent geen draagvlak voor is.

Kristina Colen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...