De beroepsvereniging van de Belgische commerciële luchtvaartmaatschappijen richt zich in het Engels tot Nederlandstalige parlementsleden

Vanmorgen ontving ik de brief van de BATA (belgian Air Transport Association) van 29 november waarvan ik u een kopie als bijlage overmaak. Het schrijven is volledig in het Engels opgesteld. Om hiertegen te protesteren stuurde ik naar de voorzitter van de betrokken vzw de brief die ik u ook in bijlage in kopie overmaak.

Ik vind het namelijk ongehoord dat een Belgische beroepsvereniging, die bovendien in Vlaanderen gevestigd is, zich in een andere taal dan het Nederlands tot Parlementsleden uit Vlaanderen richt.

Met vriendelijke groeten,
Francis Van den Eynde.

INHOUD BRIEF
Brussel, 04-01-07 Belgian Airport Transportation
T.a.v. dhr. Gordon Olafson Luchthavengebouw 4-5 1930 Zaventem
aan de heer Gordon Olafson, voorzitter van de Belgian Air Transport Association

OPEN BRIEF

Geachte heer voorzitter,

Als bijlage bezorg ik u uw brief van 29 december 2006 terug. Het schrijven is immers in het Engels opgesteld en ik vind het ongehoord dat een Belgische beroepsvereniging, die bovendien in Vlaanderen gevestigd is, zich in het Engels tot een Vlaamse Volksvertegenwoordiger richt. Dat men hier niet komt aandraven met het argument dat het Engels nu eenmaal de internationale taal van de luchtvaart is. We bevinden ons hier immers niet in de lucht en bovendien gaat het hier niet om internationale briefwisseling. Ook moet mij van het hart dat deze manier van briefwisseling voeren eerder contraproductief uitvalt wanneer het erom gaat de belangen van uw aangesloten leden te verdedigen.

Met beleefde groeten,
Francis Van den Eynde.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...