Cordon Sanitaire

Er is weer heel wat heisa rond het beruchte Cordon Sanitaire rond het Vlaams Belang.

De eerder linksgeoriënteerde Patrick Van Krunkelsven van de VLD vindt dat er met het Vlaams Belang coalities mogelijk moeten zijn. Maar zijn opmerking is enkel ingegeven door tactische overwegingen. Hij is van mening dat er niet mag gewacht worden tot het Vlaams Belang in een of ander gemeente de absolute meerderheid haalt. En dat, wanneer het VB in een coalitie zit, de aantrekkingskracht van onze partij zal verminderen. Hij hoopt dan ook wanneer het VB ergens aan de macht komt ons kiezersaantal nationaal zal terugvallen naar een 10%.

Op het feit na dat het heuglijk is dat iemand van de linkerzijde een dergelijke uitspraak doet, kunnen we enkel maar zeggen: “Dommerik”. Men moet nu na zoveel jaar toch wel weten dat het Vlaams Blok in het verleden, het Vlaams Belang in het heden en in de toekomst niet zit te springen om aan de macht te komen. Wij kwijlen niet bij het zien van de macht. Neen, wij willen ons programma verwezenlijken. Het Vlaams Belang zal dus nooit in een meerderheid stappen, noch op gemeentelijk, noch op nationaal niveau als we niet de minimumvoorwaarden van ons programma kunnen verwezenlijken.

Kortom, het is niet meneer Van Krunkelsven, het is niet een of andere partij die het Cordon Sanitaire zal verbreken. Neen, er is maar een groep die het democratisch recht heeft om dat cordon te doorbreken en dat is de kiezer. En het is die kiezer die dat zal doen. En het is die kiezer wiens vertrouwen dan niet geschonden mag worden.

Wees dus gerust. Iedereen mag ons vragen om in een coalitie te treden. Als het Vlaams Belang de belangrijkste punten van zijn programma niet kan verwezenlijken, doen we niet mee. Zo simpel is het. Het Vlaams Belang blijft de kiezer trouw. Zij weten waarvoor ze stemmen, wij weten wat ons te doen staat. Trouw is geen betekenisloos woord voor het Vlaams Belang.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...