Cordon Sanitaire en de macht van de sp.a: wanverhoudingen

Naar aanleiding van een debat tussen Filip Dewinter en Jean-Marie Dedecker over het Cordon Sanitaire heeft Dewinter de moeite gedaan een analysenota te maken...