Buitenlandse reizen van het Gentse college stijgen exponentieel

Uit het antwoord van schepen van financiën Christophe Peeters op een schriftelijke vraag van ondergetekende naar de buitenlandse reizen van de Gentse burgemeester en schepenen, blijkt dat hun aantal officiële reizen de laatste jaren exponentieel toegenomen is.

In 2005 waren er zes buitenlandse reizen, in 2006 vijftien en in 2007 zestien
 (in feite waren er dat voor dat jaar achttien maar twee ervan gingen naar Terneuzen en BredaHet zou niet billijk zijn deze bestemmingen gelijk te stellen met Seattle ( Westkust VS) of Kanazawa in Japan).
De Vlaams Belangfractie stelt zich echter wel ernstige vragen over de politieke relevantie van een aantal van deze bezoeken aan het buitenland.
We willen het bewust niet hebben over de reizen die voortspruiten uit het politieke beleid waar de huidige meerderheid voor gekozen heeft. Uiteraard is het Vlaams Belang het hier meestal niet mee eens. We geven echter grif toe dat deze reizen er logisch uit voortvloeien (bijvoorbeeld: bezoek aan Mangaung in Zuid-Afrika).
De politieke relevantie lijkt ons echter in een behoorlijk aantal gevallen ver zoek.

Voorbeelden: 


o        De deelname van schepen Karin Temmerman aan een officiële bestuurlijke missie naar de provincie Hebei in China tussen 13 en 22 mei 2005 (georganiseerd door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen).


o        De deelname van schepen Van Rouveroij aan de European Film Academy in Berlijn tussen 2 en 4 december 2005.


o        De aanwezigheid van burgemeester Frank Beke op een jaarlijkse conferentie die door de Deutsche Nationalstiftung op 25 oktober in 2006 in Berlijn werd georganiseerd.


o        De aanwezigheid van schepen Peeters en een aantal ambtenaren op de persconferentie over de Tour de France op 26 oktober 2006 in Parijs (als verantwoording wordt hier opgegeven dat Gent op 9 juli 2007 de aankomstplaats zou zijn van de 2de rit van deze wielerwedstrijd. Een bedenking: als al de steden waar de Ronde van Frankrijk in 2007 een aankomshad, op die persconferenties aanwezig waren, dan zal dit wel een soort massameeting geweest zijn).  


     Het valt trouwens ook niet te begrijpen dat er mensen van het provinciebestuur toen op kosten van de Stad samen met de schepen en een aantal ambtenaren meegereisd zijn.


o        De deelname van schepen Catarina Seghers aan het Europees Enas-congres (Europees netwerk van academische sportdiensten ter bevordering van de ontwikkeling van sport voor allen in het hoger onderwijs) in Tallinn (Estland) tussen 8 en 10 november 2006. Mevrouw Seghers was tenslotte niet de schepen van sport noch die van onderwijs. 


o        De aanwezigheid van burgemeester Frank Beke op het intercultureel festival ” Etnovember” van 17 tot 19 november 2006 in Brasov (Roemenië).


o        Het bezoek van schepen Matthias De Clercq aan de Expo Real van 8 tot 10 oktober 2007 in München.


o        De studie-uitstap van schepen Coddens naar Istanbul (Turkije), weliswaar niet op kosten van het stadsbestuur daar het ging om een uitnodiging van het Intercultureel Dialoogplatform. Het
 valt het Vlaams Belang ook op dat het aantal leden van het college dat deelneemt aan bepaalde activiteiten die jaarlijks plaatsvinden, behoorlijk stijgt. Zo nam schepen Van Rouveroij tussen 2 en 4 december 2005 deel aan de European Film Academy in Berlijn (zie hierboven). Hij kon toen blijkbaar de klus alleen aan. In 2007 was dit niet meer mogelijk vermits in dat jaar zowel schepen Decaluwé als burgemeester Termont, tussen 30 november en 2 december, op dezelfde activiteit present tekenden.
Een ander veelzeggend voorbeeld in dit verband: in 2005 gaan twee leden van het college Termont en Frank Beke naar MIPIM en de conferentie Global City die daaraan verbonden is. Maar op de bijeenkomst van Global City die in 2006 in Lyon plaatsvindt, vinden we zowel burgemeester Beke als de schepenen Versnick, Temmerman, Peeters en Decaluwé. M.a.w. een delegatie van vijf Gentse beleidsmensen i.p.v. twee het vorige jaar.
In 2007 vindt MIPIM dan weer in Cannes plaats terwijl Global City in Lyon doorgaat. In Cannes vinden wij burgemeester Termont en schepen Matthias De Clercq (van 13 tot 16 maart 2007) maar tussen 13 en 17 mei 2007 gaan burgemeester Termont en de schepenen Temmerman, Peeters, Uyttendaele en Balthazar naar Lyon.
Zeer opvallend is ook dat de beslissingen van het college m.b.t. deze “groepsreizen” op verschillende data getroffen werden. Eén voorbeeld: in 2006 wordt op 23 februari besloten dat burgemeester Beke en schepen Versnick op Global City aanwezig zullen zijn. Het is pas op 16 maart dat dezelfde beslissing getroffen wordt voor de schepenen Temmerman en Peeters en op 24 maart voor schepen Decaluwé. Hoe valt dit te verklaren? Salamimethode.


Tenslotte dit nog: schepen Peeters geeft in zijn antwoord toe dat er een behoorlijke kans bestaat dat het niet volledig is ” toch kunnen er een aantal dienstreizen door de mazen van het net zijn geglipt…”
Erger, het tweede gedeelte van mijn vraag had betrekking op de kosten die deze reizen met zich meegebracht hebben. Bij wijze van antwoord kreeg ik een aantal computerdocumenten uitgeprint als: rapport dienstreizen in 2005, 2006, 2007 Hierin kan een kat haar jongen niet terugvinden zodat ik op dat vlak op mijn honger blijf.
Ik zal uiteraard zo spoedig mogelijk de schepen van Financiën hieromtrent aan de tand voelen.

Francis Van den Eynde
Voorzitter van het Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...