Boek Marc Joris

Waarde, zopas hebben wij in Gent het jongste boek van provincieraads- en gemeenteraadslid Marc Joris aan de pers voorgesteld. Het werd onder de titel “De duivel in Leningrad” door de uitgeverij Egmont op de markt gebracht.

Het betreft 4 kortverhalen die door Marc Joris zelf als volgt worden geresumeerd: Het titelverhaal De Duivel in Leningrad speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is het meest historische verhaal in deze bundel. Hier en daar is de geschiedenis een beetje “geconcentreerd” ter wille van de eenheid van plaats, tijd en handeling, maar er is nauwelijks iets verzonnen ter wille van het dramatische effect. De werkelijkheid was gruwelijk genoeg… In het verschrikkelijke decor van het belegerde Leningrad, dat geteisterd wordt door honger en ontbering, wordt een psychologisch portret geschilderd van de duivel. De lezer denkt daarbij onwillekeurig aan Faust, Dostojevski en de bijbelse profeten. Hij ziet de wereld door de ogen van de duivel, en ontdekt de technieken van misleiding, bedrog en zelfbedrog die het kwaad gebruikt om de mens aan zich te binden. Op één niveau kan men dit verhaal lezen als een aanklacht tegen het communisme. Maar één laagje dieper is het een parabel over de eeuwige tegenstelling tussen goed en kwaad.

In Sneeuw in Saïgon vertelt een getraumatiseerde Amerikaanse soldaat over zijn verschrikkelijke ervaringen tijdens de oorlog in Vietnam. Zijn relaas is in de eerste plaats een aanklacht tegen politiek fanatisme, tegen ideologische blindheid, tegen totalitaire systemen als het communisme of het nationaal-socialisme die de ziel verminken en alle menselijke gevoelens van liefde of erbarmen uitsluiten. Maar tussen de regels door is het ook een kritiek op de oppervlakkige manier waarop psychoanalysten soms te werk gaan. Vele psychiaters zijn gewoon niet tegen hun taak opgewassen. Ze missen dikwijls de gave om onder de oppervlakte te kunnen kijken, en zelfs een massa theoretische kennis kan dat niet compenseren.

Van het leven beroofd past in de klassieke science-fiction waarin de auteur een toekomst beschrijft die hij vreest. Dit keer niet in New York of Washington, maar gewoon in Brussel. Dit verhaal is ook het enige dat expliciet hedendaagse politieke en maatschappelijke thema’s behandelt. Maar het belangrijkste element daarin is de bizarre ontdekking van de wetenschapper Dupont, die pas helemaal op het einde wordt toegelicht. De klassieke waarschuwingen tegen de uit de hand gelopen immigratie, de islam of de verspreiding van massavernietigingswapens zijn slechts het cadeaupapier waarin de filosofische gedachte verpakt werd, dat men het leven slechts kan aanvaarden als men ook het lijden aanvaardt. Van het leven beroofd kan ook gelezen worden als een pleidooi voor een heroïsche levenshouding, waarin onvermijdelijk lijden dapper wordt gedragen. Want tenslotte is ook dat een deel van de condition humaine.

Op het eerste gezicht lijkt De Meren op de Maan misschien een gewoon romantisch liefdesverhaal, met een paar elementen uit een misdaadroman. Wat is er met de geheimzinnige Rebbeca gebeurd? Is zij vermoord? Is zij gek geworden? Of was het haar vriend die eigenlijk gek was? Waarom maakt hij overigens zo’n gruwelijke tekeningen? Maar geleidelijk ontdekt de lezer dat niets is wat het lijkt. Achter het alledaagse decor van een universiteitsstadje in Oostenrijk gaat nog een andere werkelijkheid schuil, die tegelijk prachtig en verschrikkelijk is. De Meren op de Maan is een magisch-realistisch verhaal in de traditie van Jean Ray en Hubert Lampo. En het staat vol verwijzingen naar de grootmeesters van de science fiction en de fantastische literatuur.

Het boek van Marc Joris wordt verkocht aan de prijs van €12,50. Hiervoor kunt u op het regiosecretariaat van Vlaams Belang Gent-Eeklo terecht.
Adres: Charles de Kerchovelaan 9 te 9000 Gent
Tel.: 09/234.27.72

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...