Bisschop van Gent, klerikaal en links

Gisteren trokken enkele tientallen illegalen na de Chrismamis vanuit de Sint-Baafskathedraal naar de Sint Antoniuskerk in de Forelstraat die door hen bezet werd.

Ze werden begeleid door Vera Dua, voorzitster van de linkse partij Groen!, maar eerst toegesproken door bisschop Van Looy die hen bij hun actie aanmoedigde. De kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder bewijst hiermee dat het klerikalisme ( namelijk de bemoeinissen van de Kerk met de politiek) nog steeds springlevend is. Alleen is het nu links geworden.

Voor het Vlaams Belang is het daarom niet minder verwerpelijk. De bisschop blijkt niet te weten dat minister van Binnenlandse Zaken Dewael voor een paar dagen nog stelde dat de illegalen die kerken bezetten meestal of volledig uitgeprocedeerd zijn of zelfs nooit een poging ondernomen hebben om hun aanwezigheid in ons land te legaliseren.

Wat er ook van zij, de Kerk moet afstand houden van de politiek. Al was het maar omdat zij hieromtrent toch heel vaak ernstige vergissingen heeft gemaakt. In dit verband kan verwezen worden naar haar verzet tegen de vervlaamsing van Leuven, naar het bisschoppelijke schrijven van 1906 waarin gezegd wordt dat het Nederlands geen geschikte taal is voor het hoger onderwijs of naar de uitspraken van kardinaal Mercier m.b.t. de Vlamingen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...