Bezoek aan de Stedelijke Integratiedienst

Op 23 januari 2007 bracht de OCMW-fractie van het Vlaams Belang samen met voormalig fractievoorzitter Jan De Moor een bezoek aan de Stedelijke Integratiedienst.

Dit bezoek werd in de Raad van 6 juni 2006 aangevraagd na een interpellatie van Jan De Moor. We waren van oordeel dat de complexe materie die in deze dienst behandeld wordt, ook de andere fracties zou interesseren. We waren dan ook verbaasd om initieel als enigen de vergadering bij te wonen. Na enige tijd daagde een enkel raadslid van een andere fractie op.

De raadsleden kregen van de OCMW- en stedelijke ambtenaren een gedetailleerde uiteenzetting over de structuur van de Stedelijke Integratiedienst (verantwoordelijk voor regie en coördinatie beleid t.a.v. etnisch-culturele diversiteit), alsook over Agora (netwerk van Stad, OCMW, Federaties van zelforganisaties, SOG, ING). De structuur en de werking van de verschillende participanten hierin is uitgebreid en zeer divers. Zeer verwarrend voor een leek.

We zijn blij dat we wat wijzer geworden zijn dankzij de professionele uiteenzetting van bovenvermelde ambtenaren. Waarvoor onze welgemeende dank.

Op 23 januari 2007 bracht de OCMW-fractie van het Vlaams Belang samen met voormalig fractievoorzitter Jan De Moor een bezoek aan de Stedelijke Integratiedienst.

Dit bezoek werd in de Raad van 6 juni 2006 aangevraagd na een interpellatie van Jan De Moor. We waren van oordeel dat de complexe materie die in deze dienst behandeld wordt, ook de andere fracties zou interesseren. We waren dan ook verbaasd om initieel als enigen de vergadering bij te wonen. Na enige tijd daagde een enkel raadslid van een andere fractie op.

De raadsleden kregen van de OCMW- en stedelijke ambtenaren een gedetailleerde uiteenzetting over de structuur van de Stedelijke Integratiedienst (verantwoordelijk voor regie en coördinatie beleid t.a.v. etnisch-culturele diversiteit), alsook over Agora (netwerk van Stad, OCMW, Federaties van zelforganisaties, SOG, ING). De structuur en de werking van de verschillende participanten hierin is uitgebreid en zeer divers. Zeer verwarrend voor een leek.

We zijn blij dat we wat wijzer geworden zijn dankzij de professionele uiteenzetting van bovenvermelde ambtenaren. Waarvoor onze welgemeende dank.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...