Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, Assuralia, richt zich in het Frans tot Nederlandstalige parlementsleden

Vanmorgen ontving ik van Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, een schrijven dat uitsluitend in het Frans werd opgesteld.

Uiteraard kan dit niet door de beugel, en ik heb dan ook een schriftelijke reactie gestuurd naar directeur-generaal René Dhondt. Ik blijf het uitermate ergerlijk vinden dat in de 21ste eeuw een beroepsvereniging niet weet dat Nederlandstaligen in hun taal moeten worden aangeschreven.

“Pour les flamands, la même chose” is niet meer van deze tijd. Ik reageerde dan ook als volgt:
BRIEF AAN ASSURALIA Brussel, 8 maart 2007 René Dhondt Directeur-generaal Assuralia de Meeûssquare 29 1000 Brussel

Geachte heer,
Uw brief van 26 februari 2007 stuur ik u bij deze terug. Het is immers ongehoord, onbeleefd en onrespectvol om een Nederlandstalig volksvertegenwoordiger in het Frans aan te schrijven. In de 21ste eeuw doet u er geen goed aan om het adagium “pour les flamands, la même chose” van twee eeuwen geleden, terug in te voeren. Integendeel, de belangen van uw vereniging zullen gepaster en beter verdedigd worden als u zich aansluit bij de taalkundige realiteit van dit land. Ik hoop dan ook dat u dit misverstand zo snel als mogelijk wil rechtzetten.
Met beleefde groeten,
Ortwin Depoortere
Volksvertegenwoordiger

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...