Beke schiet in eigen voet

Door volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde. Dit jaar hield uittredend burgemeester Frank Beke zijn 11-julitoespraak op zondag 10 juli op het stadhuis. De inhoud ervan konden we al echter uit de krant van zaterdag vernemen.

Beke, die een even grote Vlaamse gevoeligheid heeft als mijn theepot in Chinees porselein en zeker niet van enig flamingantisme verdacht mag worden, heeft het op 11 juli nooit over één of ander Vlaams onderwerp en maakte dit jaar van de gelegenheid gebruik om de Vlaamse regering de mantel uit te vegen. Beke is immers de mening toegedaan dat alles wat niet goed functionneert in Gent – en dat is nogal wat – zijn oorzaak vindt in een gebrek aan financiële steun vanwege de Vlaamse regering. Het geld van Vlaanderen zou naar de Scheldestad gaan, en niet naar de Arteveldestad. Dit is ongeveer de stelling die steeds opnieuw door ons stadsbestuur wordt verkondigd.

Het moet mij van het hart dat ik de redenering nogal merkwaardig vind. Ten eerste is de samenstelling van de federale regering – en voor een groot deel ook die van de Vlaamse regering – dezelfde als die van de meerderheid in het stadsbestuur van Gent (één uitzondering: in de Vlaamse regering heb je uiteraard naast socialisten en liberalen ook de christen-democraten).
Ten tweede vindt men in de federale regering Freya Van den Bossche als minister terug. Nog niet zo lang geleden was deze dame lid van het huidig college van de stad Gent en dit in hoedanigheid van schepen van onderwijs. Ook in de Vlaamse regering vinden we een voormalig schepen van de paarse coalitie in Gent terug, namelijk Minister van Economie Fientje Moerman.

Vergelijk dit nu met Antwerpen: in de federale regering zit geen Antwerps minister en in de Vlaamse regering ook niet, tenzij men er vanuit gaat dat Minister Van Mechelen, die uit Kapellen afkomstig is, in feite iemand van Groot-Antwerpen zou zijn. Indien nu het Gents stadsbestuur – van een regeringscoalitie die bijna een trouwe weergave is van haar eigen politieke samenstelling en ondanks de aanwezigheid van de hier zonet vernoemde ministers – niets kan krijgen, ligt wat mij betreft de conclusie voor de hand: de Gentse politici doen niets, ik herhaal, niets voor hun eigen stad. Tenzij misschien gans de mislukte operatie Muziekforum, waarvoor ze nutteloos 40 miljoen voormalige Belgische franken voor uitgegeven hebben terwijl iedereen kon weten dat het er nooit zou komen. Met andere woorden: de Gentse beleidsmensen kennen hun vak niet, maar schuiven de verantwoordelijkheid hiervoor in schoenen van de Vlaamse regering. Fraai is toch wat anders…

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...