Beke durft de instructies van Dewael niet bekend maken

Er was gisteren nogal wat commotie rond het stadhuis. Een paar vakbondsafgevaardigden, duidelijk opgeroepen door de sp.a, hielden een korte betoging op de pui.

Vlaams Belanger Ortwin Depoortere had immers voor de gemeenteraad een motie ingediend ivm de voorbije staking en deze van vrijdag as. Het ging hem niet om het beknotten van het recht op staken, integendeel. Wel om het feit dat de orde op de openbare weg moet gehandhaafd blijven en dat er ook nog altijd zoiets als recht op werken bestaat.

Een mening die waarschijnlijk door de grote meerderheid van onze medeburgers wordt gedeeld en die overigens tot uiting komt in de verklaring die minister van Binnenlandse Zaken Dewael voor een paar dagen aflegde toen hij aankondigde dat hij ter zake de nodige instructies aan de burgemeesters zou geven.

In deze omstandigheden vond Depoortere het dan ook nodig er eerst en vooral naar te informeren of Frank Beke deze instructies wel ontvangen had. Toen deze laatste dit bevestigde, kon Depoortere niet anders dan zijn motie intrekken vermits wat hij zou vragen reeds door de minister aan de burgemeester van Gent opgedragen werd en deze laatste geacht wordt de instructies van de hogere overheid uit te voeren.

Het is echter merkwaardig dat Frank Beke weigerde de inhoud van het ministerieel schrijven in de gemeenteraad bekend te maken. Waarschijnlijk uit schrik voor de reactie van enkele vakbondsmensen die op de publieke tribune hadden plaatsgenomen. Zo geheim was de zaak echter niet. Niet alleen stond de inhoud van de brief van Dewael vandaag in de pers maar deze laatste maakte bovendien ook nog gewag van de felle reacties hiertegen vanwege Hans Bonte, kamerlid van de partij van Beke.

Het ontbreekt burgemeester Beke duidelijk aan politieke moed om de maatregelen bekend te maken die hij verondersteld wordt vrijdag te treffen.

Hoogachtend, Francis Van den Eynde
Voorzitter gemeenteraadsfractie Vlaams Belang Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...