Avond over sociaal huisvestingsbeleid

Op vrijdag 20 juni organiseerde het Vlaams Belang Koepel Gent in samenwerking met het Gents Front voor huurders van sociale woningen een informatieavond over het sociaal huisvestingsbeleid in Vlaanderen en in het bijzonder in Gent.

De avond vond plaats in het clubhuis voor senioren in Nieuw Gent. De locatie was uiteraard niet bij toeval gekozen aangezien Nieuw Gent een plaats is met veel sociale woningen en ook heel veel problemen terzake.

Als gastspreker was Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris uitgenodigd. Jan Penris is de voorzitter van de commissie Wonen in het Vlaams Parlement en sprak het opgekomen publiek bijgevolg met kennis van zaken toe.

Nadien vulde Vlaams volksvertegenwoordiger en Gents koepelvoorzitter Johan Deckmyn deze thematiek aan vanuit de Gentse invalshoek. Maar het was natuurlijk vooral de bedoeling om te luisteren naar het opgekomen publiek en zo goed als mogelijk te antwoorden op hun klachten en opmerkingen.

Het werd alvast een interessante avond die heel wat informatie opleverde, zowel voor het opgekomen publiek als voor het Gents Front voor huurders van sociale woningen die beloofde deze zaken nauw op te volgen.

In bijlage vindt u het pamflet i.v.m. deze informatieavond.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...