Anciaux vordert investering in Basilea terug!

Onlangs stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn diverse schriftelijke vragen aan Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux met betrekking tot de investeringen die de Vlaamse overheid reeds had gedaan in het Gentse Basilea project. Reeds jaren klaagt Deckmyn immers aan dat de investering in de zogenaamde rockboot eigenlijk weggesmeten geld was.

Jammer genoeg kreeg Deckmyn gelijk: de vzw is in vereffening. Deckmyn vroeg Anciaux hoeveel er nu eigenlijk vanuit de Vlaamse Gemeenschap in dit project werd geïnvesteerd. Anciaux antwoordde dat er in 2000 een investeringssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap van 17 miljoen BEF of 421.418,99 euro vastgelegd werd voor Vaarwater vzw, voor de infrastructuurwerken aan het Jeugdcentrum “HMS Basilea” te Gent. In 2002 werd vervolgens een bijkomende subsidie vastgelegd van 124.000 euro. In totaal legde de Vlaamse Gemeenschap dus 545.418,99 euro vast voor dit project. Meer dan een half miljoen euro dus!

Aangezien dit geld nu verkeerd geïnvesteerd blijkt te zijn, vroeg Deckmyn of de Vlaamse regering het geld ging terugvorderen. Anciaux antwoordde daar bevestigend op. De minister heeft ondertussen zijn bevoegde diensten opdracht gegeven “om bij vervreemding of bestemmingswijziging van het gesubsidieerde project, de investeringssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap terug te vorderen, rekening houdend met de waarde die een mogelijke vermeerdering of bestemmingswijziging oplevert”. Anciaux wil zijn geld dus terug. Waarvan akte. Of hij het ooit terug zal zien is een andere vraag…

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...