Absurde Belgische naturalisatiepolitiek

Nieuwe Congolese minister en ook aantal Congolese parlementsleden hebben de Belgische nationaliteit of hoe absurd is de Belgische naturalisatiepolitiek.

Via informatie uit Congo vernam Vlaams Belang-kamerlid Francis Van den Eynde dat een aantal recent verkozen Congolese parlementsleden de vorige jaren de Belgische nationaliteit bekwamen. Het gaat onder andere over:
– Isekemanga nkeka René, onafhankelijk parlementslid. Zijn naturalisatie werd in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2004 gepubliceerd.
– Kande Mupompa Alexandre, verkozen op de lijst van de MLC, Mouvement de Libération du Congo. Hij stond op de naturalisatielijst die verscheen in het staatsblad van 14 januari 2003.
– Kanku Kabengele Dominique, MLC-parlementslid. Zijn naam verscheen in het staatsblad van 4 april 2003.
– zelfs een minister van de nieuwe regering heeft de Belgische nationaliteit. Het gaat om Mwando simba Charles, verkozen op de Unadef-lijst en nu minister van Plattelandszaken in de regering Gizenga (staatsblad 18 april 2002).

Dit toont aan hoe laks en absurd de huidige naturalisatiewetgeving werkt: de Belgische nationaliteit wordt toegekend zonder dat “nieuwe” Belgen hoeven geïntegreerd te zijn en hun lot aan dit land moeten/willen verbinden; ze laten zich in voornoemd geval immers verkiezen tot parlementslid in hun thuisland en verbinden hun levenslot aan hun land van oorsprong. Met andere woorden, ze hadden nooit een echte band met België, maar kregen toch een Belgische identiteitskaart.

Naast de Vlaams Belang-eis tot grondige hervorming van de huidige nationaliteitswetgeving, vinden we het maar logisch dat de recent verkozen Congolese parlementsleden en de minister vrijwillig afstand doen van hun Belgische nationaliteit, omdat ze duidelijk gekozen hebben om hun lot te verbinden aan hun thuisland Congo. Bovendien zouden deze Congolese parlementsleden in theorie bij de federale verkiezingen van 10 juni kunnen kandideren naar een plaats in Kamer of Senaat.

Francis Van den Eynde zal over deze zaak minister van Justitie Onkelinx aan de tand voelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...