Aanpassen of terugkeren

Vreemdelingen die zich hier definitief willen vestigen, moeten zich aanpassen aan onze cultuur, onze normen en waarden, onze leefgewoonten en aan belangrijke traditionele principes, klinkt het bij Vlaams Belang. ‘Daartoe behoren onder meer de scheiding van kerk en staat, de democratie, de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van man en vrouw’, zegt Johan Deckmyn. ‘Het is aanpassen of terugkeren. Voor vreemdelingen die zich weigeren aan te passen, moet een terugkeerpolitiek worden ontwikkeld. Alle niet-EU-burgers die hier permanent wensen te verblijven, hebben inburgeringsplicht en moeten een inburgeringsexamen afleggen. Slagen zij niet, dan moeten ze verplicht een cursus volgen.’ (kvk)
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...