2006 vangt niet zo goed aan voor een aantal ambtenaren van de Stad Gent

De ambtenaren van de Stad Gent beschikken sinds een aantal jaren over een Omnipas die hen quasi gratis openbaar vervoer op De Lijn verschaft (dit kost hen 1 euro per jaar).

Die ambtenaren die in deze dagen dit soort gratis abonnement moeten laten hernieuwen (en dit zijn er nogal wat), komen echter van een kale reis terug. Het was tot voor kort zo dat zij een document van intranet (het interne net van de stedelijke administratie) konden plukken waarmee ze dan in de Lijnwinkel een verlenging van hun Omnipas konden verkrijgen. Omdat er op dat vlak nogal wat misbruik zou geweest zijn, werd deze werkwijze plots, zonder voorafgaande waarschuwing afgeschaft en ook zonder enige communicatie vanwege het stadsbestuur. Een vervangende methode werd echter blijkbaar nog niet voorzien of alleszins nog niet in praktijk gebracht.

De betrokken ambtenaren moeten dus, althans voorlopig, opnieuw betalen voor het gebruik van het openbaar vervoer. Daar zij hiermee een belangrijk sociaal voordeel verliezen, zijn zij terecht ontevreden.

Het Vlaams Belang Gent eist dat het stadsbestuur onmiddellijk het nodige zou doen om aan één en ander te verhelpen. Onze fractie zal naar aanleiding van de e.k. vergadering van de Commissie Personeel schepen Hoornaert hier alleszins over aan de tand voelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...